Poszarpane ikonki w TreeView

0

Pobieram ikonkę otwartego folderu (indeks 4) z shell32.dll:

procedure TForm1.ToolButton3Click(Sender: TObject);
var
 largeicon, smallicon: hicon;
 icon: ticon;
begin
 ExtractIconEx('Shell32.dll', 4, largeicon, smallIcon, 1);
 icon := TIcon.Create;
 icon.Handle := smallicon;
 ImageListTmp.AddIcon(icon);
 TreeView.Images := ImageListTmp;
 icon.Free;
end;

Wszystko niby działa, ale ikonki wyglądają tak: user image. Okropna czarna obwoluta! Tak samo brzydko wygląda to w ToolBarze. Natomiast Picture już wygląda normalnie!:

Image2.Picture.Icon := icon;

Będę wdzięczny za pomoc.

0

Problem nie jest TreeView tylko ImageList

procedure ConvertTo32BitImageList(const ImageList: TImageList);
const
 Mask: array[Boolean] of Longint = (0, ILC_MASK);
var
 TempList: TImageList;
begin
 if Assigned(ImageList) then
 begin
  TempList := TImageList.Create(nil);
  try
   TempList.Assign(ImageList);
   with ImageList do
   begin
    Handle := ImageList_Create(Width, Height, ILC_COLOR32 or Mask[Masked], 0, AllocBy);

    if not HandleAllocated then
     raise EInvalidOperation.Create(SInvalidImageList);
   end;

   Imagelist.AddImages(TempList);
  finally
   FreeAndNil(TempList);
  end;
 end;
end;

Nie jest to kod napisyny przeze mnie, ale mam go na dysku a autor nieznam :(.

0

Dziękuję za pomoc :)
Odpowiedź też znalazłem na stronie ImageList niepoprawnie wyświetla ikonki XP. Co robić, ale tylko dzięki Tobie :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0