[Deplhi] Lepsza jakoś wydruku - Canvas

0

Witam!
Jestem początkującym programistą w Delphi. Napisałem sobie taki programik którego celem jest uzupełnianie druków przekazóe pieniężnych. Wszytko pięknie gra tylko jakoś tego wydruku pozostawia wiele do życzenia. Korzystam z Canvas i pliku bmp. Mój problem polega na tym iż jakośc tego wydruku jest bardzo słaba oraz umię wydrukować jedynie form.
Chciałbym polepszyć tą jakoś wydruku(moze jakiś inny format pliku) oraz moc wydrukowac samego "canvas-a"! Umieszczam pod spodem moj programik i sposób drukowania. Jesli ktoś ma jakiś przykład albo jakiego tutoriala czy umie mi wytłumaczyć jak to zrobić to będę wdzięczny. Pozdrawiam Błażej

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  PrintDialog1: TPrintDialog;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
  Bitmap : TBitmap;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin

 begin
 Bitmap := TBitmap.Create;
 try
  Bitmap.LoadFromFile('druk.bmp'); // ładowanie pliku
  Canvas.Draw(10, 10, Bitmap); // wyświetlenie obrazka w punkcie 10, 10

  Canvas.Brush.Color := clWhite;
Canvas.Font.Name := 'Courier New';
Canvas.Font.Height:= 20;
Canvas.Brush.Style := bsClear;
Canvas.TextOut(100,30,'cosik');
 finally
  Bitmap.Free;
 end;

end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if PrintDialog1.Execute then
 Form1.Print;
end;

end.
0

Było, było, było ... ale kto by tam szukał...

 1. raporty - QuickReport, RaveReport, FastReport, inne - w zależności od wersji Delphi
 2. Printer.Canvas i przyjaciele http://delphi.about.com/od/tp[...]ng/Printing_with_TPrinter.htm http://www.efg2.com/Lab/Library/Delphi/Printing/index.html
 3. google, help

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0