Modyfikacja programu

Odpowiedz Nowy wątek
DamianD
2007-01-09 22:58
DamianD
0

Mam problem z takim zadaniem. Musze zmodyfikować program (jest to program obliczający element maksymalny co do modułu i jego element macierzy), aby wykorzystywał "procedure". Pewnie dla większości jest to banalne zadanie, ale ja jestem dopiero początkujący. Prosze o pomoc.
Oto kod programu który należy zmodyfikować:

program tablica2 (input, output);
type
  macierz=array[1 ..5,1 ..5] of real;

var
  m:1 .. 5;
  n:1 .. 5;
  a:macierz;
  i,j,ip,id:integer;
  max:real;
begin
  write('Podaj liczbe wierszy macierzy m='); readln(m);
  write('Podaj liczbe kolumn macierzy n='); readln(n);
  {macierz prostokątna wczytywana wierszami}
  for i:=1 to m do
  begin
   for j:=1 to n do
   begin
     write(' a[',i:2,',',j:2,']=');
     read(a[i,j])

     end;
     writeln;
   end;
   writeln;
   write('    ');
   for i:=1 to n do
     write(i:1,'   ');
   writeln;
   for i:=1 to m do
   begin
     write(i:2,': ');
     for j:=1 to n do
      write(a[i,j]:10:3,' ');
     writeln;
   end;

writeln('Szukanie max');
ip:=1;
id:=1;
max:=abs(a[1,1]);
  for i:=1 to m do
   begin
    for j:=1 to n do
    if abs(a[i,j])>=max then
  begin
  max:=abs(a[i,j]);
  ip:=j;
  id:=i;
end;
end;

writeln('Element maksymalny wynosi = ',max:10:4);
writeln('Pozycja el. max = [',id:3, ip:3,' ]');

end.

Pozostało 580 znaków

Gumiś
2007-01-10 00:32
Gumiś
0
procedure FindMax(var max:real;var ip:integer;var id:integer);
var i,j:integer;
begin
 ip:=1;
 id:=1;
 max:=abs(a[1,1]);
 for i:=1 to m do begin
  for j:=1 to n do
   if abs(a[i,j])>=max then begin
    max:=abs(a[i,j]);
    ip:=j;
    id:=i;
   end;
 end;
end;

I przed wypisanie wywołaj to w ten sposób:

FindMax(max,ip,id);

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0