Sluchajcie mam problem z takim zadankiem z pascala. Może macie pomysł jak to zrobic?

Dana jest liczba całkowita n. Pomiędzy cyfry 123456789 wstawić znaki +,-,*,/,(,) tak, aby rezultat wykonanych operacji był równy zadanej liczbie. Każdy ze znaków musi być użyty i każdy może być użyty tylko raz. Jeśli między dwie cyfry nie wstawimy żadnego znaku, to tworzą one jedną liczbę. Jeśli żądane rozmieszczenie nie istnieje, poinformować.