Jak w GlScene narysować linię np. tak jak w google sketchup?? (http://www.sketchup.google.pl/)
albo kwadrat? I wypełniać płaszczyzny między narysowanymi liniami?