1. SITE_NAME ..

zamiast:

< title >4programmers.net :: < ! -- PAGE_TITLE-- >< /title >

dać:

< title >< ! -- SITE_NAME -- > :: < ! -- PAGE_TITLE-- >< /title >

  1. SITE_COPYRIGHT

j.w

< ! -- SITE_COPYRIGHT -- > < ! -- VERSION--> w index_footer

Podobnie z całym "about`em" .. i jeszcze znajdzie się kilka - później będą łatwiejsze ewentualne zmiany... - zwłaszcza kiedy jest wiele skórek w serwisie...

Aha: no i jeszcze rozdzielenie USER_SIGN od POST_TEXT w view_topic jakby się dało zrobić...