Problem

Na liście "ostatnich zmian w tekstach" w Kompendium (na stronie Kategorie) każda pozycja występuje dwa razy.


UPDATE Nie każda jednak. Ostatnia pozycja niewystępujaca podwójnie to moja modyfikacja z timestamp równym "2021-09-25 04:24". Po tej dacie i godzinie każda pozycja występuje dwukrotnie.