Mam taki mały programik, którego zadaniem jest pobranie linii tekstu z pliku tekstowego, wywalenie z danej linii znaku '/'' i wszystkich znaków po nim występujących oraz zapisanie takiej linii do drugiego pliku a następnie pobranie następnej linii i tak do końca pliku. Gdy otworze pierwszy plik, usune znaki i zapisze to wszystko jest jak najbardziej ok, ale gdzy chce zrobić to samo z innym plikiem to plik wynikowy takiej operacji jest pusty. Aby zrobić to z drugim plikiem musze wyłączyć i włączyć program poniewaz wtedy znowy wszystko działa tak jak należy. Nie mam dużego doświadczenia z operacjeami I/O na plikach więc wybaczcie jeśli rozwiazanie problemu będzie proste.
Program wygląda tak:

ifstream plik1;
ofstream plik2;
class Tslowo{
    public:
        Tslowo();
        char slowo[100];
        void zeruj();
        void usun(char*/*,char**/);
} ;
Tslowo::Tslowo(){
    for(int i=0; i<100; i++){
        slowo[i]=0;
    }
}
void Tslowo::zeruj(){
    for(int i=0; i<100; i++){
        slowo[i]=0;
    }
}
void Tslowo::usun(char *slowo/*,char *znak*/){

    char znak='/';

    for(int i=0; i<(strlen(slowo)+1);i++){
        if(slowo[i]==znak){
            for(;i<strlen(slowo);i++){
                slowo[i]=0;
            }
        return ;
        }
    }
}
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
void __fastcall TForm1::BOpenClick(TObject *Sender)
{
    if(OpenDialog->Execute())
        plik1.open(OpenDialog->FileName.c_str(),ios::in );
}
void __fastcall TForm1::BUsunClick(TObject *Sender)
{
    Tslowo wyraz;
    if(SaveDialog->Execute()){
        plik2.open(SaveDialog->FileName.c_str(),ios::out );
        while(plik1.getline(wyraz.slowo ,99)){

            wyraz.usun(wyraz.slowo);
            plik2<<wyraz.slowo<<endl;
            wyraz.zeruj();
        }
    }
    plik1.close();
    plik2.close();
}