Zamknięcie pliku

0

Cześć.
Mam problem z tworzeniem aplikacji - notatnik w C#

Sprawa wygląda tak, że po naciśnięciu krzyżyka w celu zamknięcia mojej aplikacji wyskakuje komunikat: "Czy chcesz zapisać potrzebne dane?". Fajna sprawa, ale co jeżeli dokument jest pusty? Chciałbym, aby ten komunikat nie wyskakiwał w przypadku pustego arkusza. Próbuję realizować to zadanie na podstawie opisu z książki:

"Pytanie o zachowanie dokumentu nie ma sensu, jeżeli nie został on zmieniony
po otwarciu aplikacji lub po ostatnim zapisie na dysku. Dlatego warto w klasie
Form1 zdefiniować pole tekstZmieniony typu bool, którego wartość będzie
ustalana na true w przypadku modyfikacji zawartości notatnika (pomocne
będzie zdarzenie TextChanged komponentu TextBox). Jeżeli podczas zamykania formy jest ono równe false, komunikat z pytaniem nie zostanie pokazany."

public partial class Form1 : Form
  {
    bool tekstZmieniony = false;

Według tej instrukcji zdefiniowałem już w klasie Form1 pole tekstZmieniony, ale nie wiem co dalej ustawić :(

0

Musisz napisać funkcję obsługującą zdarzenie TextChanged i tam ustawić wartość zmiennej na true.

0

To już wiedziałem, tylko w jaki sposób napisać tą funkcję? Zakładam, że

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      tekstZmieniony = true;

nie wystarczy.

0

Piszesz tę funkcję właśnie w taki sposób, musisz jeszcze przypisać ją do TextBoxa:

textBox1.TextChanged += new EventHandler(textBox1_TextChanged);
0

Przypisałem tę funkcję do texboxa ale nie za pomocą tego kodu tylko klkając w Properties -> Events(nie wiem czy tu jest jakaś różnica)? Niestety po wciśnięciu krzyżyka, w przypadku pustego arkusza dalej wyświetla się ten komunikat. Coś tu nie działa :(

0

Nie ma różnicy. Możesz pokazać cały kod?

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Notatnik.NET
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    bool tekstZmieniony = false;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void plikToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
    }

    private void zamknijToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }
    public void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      DialogResult dr = MessageBox.Show("Czy zapisać zmiany w edytowanym dokumencie?",
        this.Text,
        MessageBoxButtons.YesNoCancel,
        MessageBoxIcon.Question,
        MessageBoxDefaultButton.Button3);
      switch (dr)
      {
        case DialogResult.Yes: MessageBox.Show("Wstawić wywołanie metody zapisującej zawartość notatnika do pliku?");
          break;
        case DialogResult.No: 
          break;
        case DialogResult.Cancel: e.Cancel = true; 
          break;
        default: e.Cancel = true;
          break;   
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      tekstZmieniony = true;
    }
  }
}
1

Musisz dać ifa, żeby ten dialog pokazywał się tylko wtedy, kiedy zmienna tekstZmieniony jest true.

0

No, no faktycznie podziałało :) Dla innych, którzy będą mieli problem wklejam kod:

public void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {

//To trzeba było dodać !! 
     ** if (tekstZmieniony == true)**
      {


        DialogResult dr = MessageBox.Show("Czy zapisać zmiany w edytowanym dokumencie?",
          this.Text,
          MessageBoxButtons.YesNoCancel,
          MessageBoxIcon.Question,
          MessageBoxDefaultButton.Button3);
        switch (dr)
        {
          case DialogResult.Yes: MessageBox.Show("Wstawić wywołanie metody zapisującej zawartość notatnika do pliku?");
            break;
          case DialogResult.No:
            break;
          case DialogResult.Cancel: e.Cancel = true;
            break;
          default: e.Cancel = true;
            break;
        }
      }
    }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1