Nadpisywanie do pliku

0

Witajcie,

tworzę książkę adresową i utknąłem w nadpisywaniu pliku.

Edytując bądź usuwając osobę, pragnę aby mój plik też ulegał zmianie. W kompilatorze wszystko się zmienia, ale w pliku już nie. Próbowałem standardowo zapisać moje dane, ale one są tylko dopisywane do końca pliku, zamiast się zmieniać.

Poniżej wklejam kod :

#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;
fstream file;
struct Person {
  int id = 0;
  string name, surname, phone_number, adress, email;
};
void saving_to_file(vector <Person> &people, int persons_amount) {

  Person new_persons;
  string name, surname, phone_number, email, adress;

  file.open ( "upgraded_adress_book.txt", ios::out | ios::app );

  if (file.good() == true ) {
    new_persons.id = persons_amount + 1;
    file << people[persons_amount].id << "|";
    file << people[persons_amount].name<< "|";
    file << people[persons_amount].surname << "|";
    file << people[persons_amount].phone_number<< "|";
    file << people[persons_amount].email << "|";
    file << people[persons_amount].adress << "|" << endl;

    file.close();
  } else {
    cout << "couldnt open file" << endl;
  }
}
string load_line() {
  string input;
  cin.sync();
  getline(cin, input);
  return input;
}
int insert_persons_data(vector <Person> &people,int persons_amount) {

  Person new_persons;
  string name, surname, phone_number, email, adress;

  cout << "insert name:" << endl;
  new_persons.name = load_line();
  cout << "insert surname: " << endl;
  new_persons.surname = load_line();
  cout << "insert phone number: " << endl;
  new_persons.phone_number = load_line();
  cout << "insert adress: " << endl;
  new_persons.adress = load_line();
  cout << "insert email: " << endl;
  new_persons.email = load_line();
  new_persons.id = persons_amount + 1;

  people.push_back(new_persons);
  saving_to_file(people, persons_amount);

  return persons_amount +1;
}
int loading_from_file (vector <Person>& people) {
  Person new_persons;
  string personals_data = "";
  fstream file;
  file.open("upgraded_adress_book.txt", ios :: in);

  if (file.good()) {
    while(getline(file,personals_data)) {
      string persons_data{};
      int persons_number = 1;

      for (size_t index{}; index < personals_data.length(); ++index) {
        if (personals_data[index] != '|') {
          persons_data += personals_data[index];
        } else {
          switch(persons_number) {
          case 1:
            new_persons.id = stoi(persons_data);
            break;
          case 2:
            new_persons.name = persons_data;
            break;
          case 3:
            new_persons.surname = persons_data;
            break;
          case 4:
            new_persons.phone_number = persons_data;
            break;
          case 5:
            new_persons.email = persons_data;
            break;
          case 6:
            new_persons.adress = persons_data;
            break;
          }
          persons_data = "";
          persons_number ++;
        }
      }
      people.push_back(new_persons);
    }
  }
  file.close();

  return people.size();
}
void showing_people_by_name (vector <Person> &people, int persons_amount) {
  string name;

  cout << "enter surname to show friends with that name: " << endl;
  cin >> name;

  int i = 0;
  int name_number = 0;

  while (i < persons_amount) {
    if (people[i].name == name) {
      cout << "Friend's ID " << " --------- " << people[i].id << endl;
      cout << "Friend's name " << " --------- " << people[i].name << endl;
      cout << "Friend's surname " << " --------- " << people[i].surname << endl;
      cout << "Friend's phone number " << " --------- " << people[i].phone_number << endl;
      cout << "Friend's e-mail " << " --------- " << people[i].email << endl;
      cout << "Friend's adress " << " --------- " << people[i].adress << endl;
      cout << endl;
      name_number++;
    }
    i++;
  }
  if (name_number == 0)
    cout << "no person with that name!" << endl;
}
void showing_people_by_surname (vector <Person> &people, int persons_amount) {
  string surname;

  cout << "enter surname to show friends with that surname: " << endl;
  cin >> surname;

  int i = 0;
  int surname_number = 0;

  while (i < persons_amount) {
    if (people[i].surname == surname) {
      cout << "Friend's ID " << " --------- " << people[i].id << endl;
      cout << "Friend's name " << " --------- " << people[i].name << endl;
      cout << "Friend's surname " << " --------- " << people[i].surname << endl;
      cout << "Friend's phone number " << " --------- " << people[i].phone_number << endl;
      cout << "Friend's e-mail " << " --------- " << people[i].email << endl;
      cout << "Friend's adress " << " --------- " << people[i].adress << endl;
      cout << endl;
      surname_number++;
    }
    i++;
  }
  if (surname_number == 0)
    cout << "no person with that surname!" << endl;
}
void every_single_person(vector <Person> &people) {

  int people_amount = people.size();
  for (int i = 0; i < people_amount; i++) {
    cout << "Friend's ID " << " --------- " << people[i].id << endl;
    cout << "Friend's name " << " --------- " << people[i].name << endl;
    cout << "Friend's surname " << " --------- " << people[i].surname << endl;
    cout << "Friend's phone number " << " --------- " << people[i].phone_number << endl;
    cout << "Friend's e-mail " << " --------- " << people[i].email << endl;
    cout << "Friend's adress " << " --------- " << people[i].adress << endl;
    cout << endl;
  }
}
void modifying_person(vector <Person> &people) {

  Person new_persons;
  string name, surname, phone_number, email, adress;

  char choice;
  int persons_id;
  int vectors_value_int = people.size();
  cout << "enter person's id to edit:" << endl;
  cin >> persons_id;

  int i=0;

  while (i < vectors_value_int) {
    if ( persons_id == people[i].id ) {
      cout << "Friend's ID " << " --------- " << people[i].id << endl;
      cout << "Friend's name " << " --------- " << people[i].name << endl;
      cout << "Friend's surname " << " --------- " << people[i].surname << endl;
      cout << "Friend's phone number " << " --------- " << people[i].phone_number << endl;
      cout << "Friend's e-mail " << " --------- " << people[i].email << endl;
      cout << "Friend's adress " << " --------- " << people[i].adress << endl;
      cout << endl;

      cout << "Choose which feature you want to modify: " << endl;
      cout << "1. Name" << endl;
      cout << "2. Surname" << endl;
      cout << "3. Phone number" << endl;
      cout << "4. Email" << endl;
      cout << "5. Adress" << endl;
      cout << "6. Exit" << endl;
      cin >> choice;

      switch (choice) {

      case '1': {
        cout << "set new name" << endl;
        people[i].name = load_line();
        cout << "Name set correctly" << endl;
        break;
      }
      case '2': {
        cout << "set new surname" << endl;
        people[i].surname = load_line();
        cout << "Surname set correctly" << endl;
        break;
      }
      case '3': {
        cout << "set new phone number" << endl;
        people[i].phone_number = load_line();
        cout << "Name set correctly" << endl;
        break;
      }
      case '4': {
        cout << "set new email" << endl;
        people[i].email = load_line();
        cout << "Email set correctly" << endl;
        break;
      }
      case '5': {
        cout << "set new adress" << endl;
        people[i].adress = load_line();
        cout << "Adress set correctly" << endl;
        break;
      }
      case '6': {
        break;
      }
      default:
        cout << "enter proper character" << endl;
      }
    }
    i++;
  }
}
void deleting_user(vector <Person>&people, int persons_amount) {
  Person new_persons;

  int users_id;
  char choice;
  cout << "enter user's ID you wish to delete: ";
  cin >> users_id;

  cout << "are you sure? (y/n)" << endl;
  cin >> choice;

  while (choice != 'y' || choice != 'n') {

    if (choice == 'y') {

      for (auto iterator = people.begin(); iterator != people.end(); iterator++) {

        if (iterator -> id == users_id) {
          people.erase(iterator);
          break;
        }
      }
      cout << "user deleted." << endl;
      system("pause");
      break;
    }
    else if (choice == 'n') {
      cout << "OK. user not deleted" << endl;
      system ("pause");
      break;
    }
    else {
      cout << "enter proper character: " << endl;
      cin >> choice;
    }
  }
}
int main() {
  char choice;
  int persons_amount = 0;
  vector <Person> people;

  persons_amount = loading_from_file(people);

  while (true) {

    system("cls");
    cout << "1. Add friend" << endl;
    cout << "2. Search by name" << endl;
    cout << "3. Search by surname" << endl;
    cout << "4. Show my friends list" << endl;
    cout << "5. Edit user" << endl;
    cout << "6. Delete user" << endl;
    cout << "8. Exit" << endl;
    cin >> choice;

    switch (choice) {

    case '1' : {
      persons_amount = insert_persons_data (people, persons_amount);
      system("pause");
      break;
    }
    case '2' : {
      showing_people_by_name (people,persons_amount);
      system("pause");
      break;
    }
    case '3' : {
      showing_people_by_surname(people, persons_amount);
      system("pause");
      break;
    }
    case '4' : {
      every_single_person(people);
      system("pause");
      break;
    }
    case '5': {
      modifying_person (people);
      system("pause");
      break;
    }
    case '6': {
      deleting_user(people,persons_amount);
      break;
    }
    case '8': {
      exit(0);
    }
    default: {
      cout << "try that again " << endl;
      system("pause");
    }
    }
  }

  return 0;
  }
2
RdoG napisał(a):

Witajcie,

tworzę książkę adresową i utknąłem w nadpisywaniu pliku.

Edytując bądź usuwając osobę, pragnę aby mój plik też ulegał zmianie. W kompilatorze wszystko się zmienia, ale w pliku już nie. Próbowałem standardowo zapisać moje dane, ale one są tylko dopisywane do końca pliku, zamiast się zmieniać.

Poniżej wklejam kod :

file.open ( "upgraded_adress_book.txt", ios::out | ios::app );

Używasz :ios:app czyli append.

To była dobra wiaodmosć, teraz zła
nawet jak poprawisz, to ścieżka obawiam sie ślepa. Nie da się w żadem ekonomiczny sposób kasować / zastępować danych w śrdoku pliku, przy rekordach zmiennej długości

Mozna wybrać
a) zupełnie inną impelmentację np jakaś forma bazy danych - chodzi o tzw dostęp swobodny
b) zawsze kasowac stary plik (albo lepiej przemianować) i od zera zapisać całość
c) struktury binarne stałe długości, trochę archaiczne

0
ZrobieDobrze napisał(a):
RdoG napisał(a):

Witajcie,

tworzę książkę adresową i utknąłem w nadpisywaniu pliku.

Edytując bądź usuwając osobę, pragnę aby mój plik też ulegał zmianie. W kompilatorze wszystko się zmienia, ale w pliku już nie. Próbowałem standardowo zapisać moje dane, ale one są tylko dopisywane do końca pliku, zamiast się zmieniać.

Poniżej wklejam kod :

file.open ( "upgraded_adress_book.txt", ios::out | ios::app );

Używasz :ios:app czyli append.

To była dobra wiaodmosć, teraz zła
nawet jak poprawisz, to ścieżka obawiam sie ślepa. Nie da się w żadem ekonomiczny sposób kasować / zastępować danych w śrdoku pliku, przy rekordach zmiennej długości

Mozna wybrać
a) zupełnie inną impelmentację np jakaś forma bazy danych - chodzi o tzw dostęp swobodny
b) zawsze kasowac stary plik (albo lepiej przemianować) i od zera zapisać całość
c) struktury binarne stałe długości, trochę archaiczne

Hmm...
Myślę, że podpunkt b) byłby dla mnie najbardziej zrozumiały. A oraz C są nie dla mnie póki co x)

4

strumień jako zmienna globalna: fstream file; aż mnie ciarki przechodzą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1