Nadpisywanie pliku tekstowego

0

Poniższy program wyświetla plik tekstowy, nadpisuje go(przez użytkownika W KONSOLI) i ponownie wyświetla z nową treścią.

Czy można go jakoś przekształcić ten kod aby robił to samo, ale "zgrabniej" wyglądał?
Druga sprawa to - jak zrobić aby nowa treść(nadpisana) była zapisana w nowej linii pliku tekstowego? bo aktualnie w pliku kolos.txt wszystko jest w jednej linii.

public static void main(String[] args) throws IOException {

    String str;

    //Nadpisywanie pliku
    PrintWriter fw = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("kolos.txt",true)));
    BufferedReader br1 = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    //Wczytywanie pliku
    FileInputStream fr = new FileInputStream("kolos.txt");
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(fr));


    str = br.readLine();  //inicjalizacja do kolos.txt
    System.out.println(str);

    str = br1.readLine();  //inicjalizacja do System.in
    fw.write(str);
    fw.close();   //must be

    FileInputStream fr2 = new FileInputStream("kolos.txt");
    BufferedReader br2 = new BufferedReader(new InputStreamReader(fr2));  //ponowne wczytywanie pliku

    str = br2.readLine();  //inicjalizacja do kolos.txt
    System.out.println('\n'+str);

  }
0

Musisz samodzielnie pisać znak nowego wiersza

fw.write(str+"\n");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1