szyfr one-time pad

0

Witam, mam problem z szyfrowaniem, a mianowicie mój program działa poprawnie tylko, w niektórych przypadkach.
Daje do wklejenia program, gdyby ktoś chciał.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

inline int sprawdz(char znak)
{
  //jesli jest mala litera
  if(znak >= 'a' && znak <= 'z') return 0;
  //jesli jest duza litera
  if(znak >= 'A' && znak <= 'Z') return 1;
  //inna niż litera
  return 2;
}

void szyfruj( string &tab)
{
  int pom;
  char a, z;
  int x;
  string kod;
  fstream klucz;

  klucz.open("klucz.txt", ios::out | ios::app);

  for(int i = 0; i < tab.size(); i++)
    {
      x = rand() % 26;
      kod += 'A' + x;
    }

  for(int i = 0; i < tab.size(); i++)
  {
    //ustalienie wielkosci litery - funkcja sprawdz
    pom = sprawdz(tab[i]);

    if(pom < 2)
    {
      if(pom == 0)
        a = 'a', z = 'z';
      else
        a = 'A', z = 'Z';

      if( (tab[i]-a) + (kod[i]-'A') <= 26) //26
      {
        tab[i] += (kod[i]-'A');
        klucz << kod[i];

      }else{
        tab[i] += (kod[i]-'A') - 26;
        klucz << kod[i];
      }
    }
  } klucz.close();
}

void deszyfruj( string &tab)
{
  int pom;
  char a, z;
  int x;
  string kod;
  kod.clear();
  fstream klucz;

  klucz.open("klucz.txt", ios::in);
  getline(klucz,kod);

  for(int i = 0; i < tab.size(); i++)
  {
    //ustalienie wielkosci litery - funkcja sprawdz
    pom = sprawdz(tab[i]);

    x = (int)(kod[i]-'A');

    if(pom < 2)
    {
      if(pom == 0)
        a = 'a', z = 'z';
      else
        a = 'A', z = 'Z';

      if( (tab[i]-a) - x < 0) //26
      {
        tab[i] += (26 - x);

      }else{
        tab[i] -= x;
      }
    }
  } klucz.close();
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  string odczyt, zapis;
  fstream plik,szyfr;

  int odpowiedz;

  srand(time(NULL));

  if(argc ==3)
  {
    odczyt = argv[1];
    zapis = argv[2];
  }
  else
  {
    cout <<"Podaj nazwe pliku do odczytu : ";
    cin >> odczyt;
    cout <<"Podaj nazwe pliku do zapisu : ";
    cin >> zapis;
  }

plik.open(odczyt, ios::in );

  if(plik.good())
  {
    string wiersz;

    cout << "Zaszyfruj [1] Odszyfruj [2] : ";
    cin >> odpowiedz;

    szyfr.open(zapis, ios::out);

    switch(odpowiedz)
    {
      case 1:
      while(getline(plik,wiersz))
      {
        szyfruj(wiersz);
        szyfr << wiersz + "\n";
      }
      break;

      case 2:
      while(getline(plik,wiersz))
      {

        deszyfruj(wiersz);
        szyfr << wiersz + "\n";
      }
      remove("klucz.txt");
      break;
    }
    szyfr.close();

  }else cout << "Bledna nazwa pliku";
  plik.close();

  return 0;
}

A nie działa mi mianowicie funkcja deszyfruj, bo klucz jak i szyfrogram są poprawnie generowane.

void deszyfruj( string &tab)
{
  int pom;
  char a, z;
  int x;
  string kod;
  kod.clear();
  fstream klucz;

  klucz.open("klucz.txt", ios::in);
  getline(klucz,kod);

  for(int i = 0; i < tab.size(); i++)
  {
    //ustalienie wielkosci litery - funkcja sprawdz
    pom = sprawdz(tab[i]);

    x = (int)(kod[i]-'A');

    if(pom < 2)
    {
      if(pom == 0)
        a = 'a', z = 'z';
      else
        a = 'A', z = 'Z';

      if( (tab[i]-a) - x < 0) //26
      {
        tab[i] += (26 - x);

      }else{
        tab[i] -= x;
      }
    }
  } klucz.close();
}
2

Co znaczy: "nie działa"?
Pokaż wejście i spodziewane wyjście w porównaniu do tego, jakie otrzymujesz.

0

Jeśli szyfruje słowo bez żadnych spacji czy znaków specjalnych, program poprawnie rozszyfrowywuje, jednak gdy takowe się pojawią to wszystko miesza
Wejscie : Witam Witam Witam :)
Wyjście : Witam Gbjte Yslap :)

2

Wywal wszystko i napisz porządnie.
Tym razem użyj standardowych funkcji isupper()/islower().
Czemu zakładasz że klucz będzie mieć nie mniejszy rozmiar niż szyfrowany tekst?
Zastanów się nad czymś takim if(islower(src[i]) src[i]='a'+((src[i]-'a')+(key[k]-'A')+26)%26; zamiast litanii if'ów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0