Zadania domowe C++ - pomoże ktoś?

0

Witam bardzo serdecznie, mam dwa zadania domowe do zrobienia z C++, niestety nie jestem w stanie się z tym uporać, może jest jakiś specjalista, dla którego nie będzie to sprawiało żadnego problemu albo może gdzieś są już rozwiązania takich przykładów. Będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.

Zadanie 1:
Napisz program sprawdzający, czy wszystkie cyfry wczytanej liczby całkowitej dodatniej są jednocyfrowymi liczbami parzystymi. Program powinien wypisać słowo "TAK" lub "NIE".

Zadanie 2:
Napisz program, który sprawdzi, czy podana liczba całkowita dodatnia jest liczbą palindromiczną (czytana od lewej do prawej i od prawej do lewej ma tę samą wartość).

Pozdrawiam.

6

Zasady na forum są takie: jeśli Chcesz gotowca, to Ogłoszenia Drobne za $$$, jeśli nie, to napisz co dało przeszukiwanie sieci, dokumentacji, podręcznika, etc. Co już zrobiłeś, dlaczego nie działa.

3

Rozwiązanie na Windows czy Linux?

0

@kq: Windows

6

Dobra, tu masz pierwsze

Najistotniejsza część:

int main()
{
  int val;
  if (std::cin >> val) {
    using namespace ctre::literals;
    std::stringstream conv;
    conv << val;
    std::string str = conv.str();
    if ("^[24680]+$"_ctre.match(str))
      std::cout << "TAK\n";
    else
      std::cout << "NIE\n";
  } else {
    std::cout << "NIE\n";
  }
}
4

To drugie to musisz dać mi z pół godziny, bo jest nietrywialne.

0

@kq: Dzięki wielkie za pomoc.

6

Nie sprawdzałem dla wszystkich wartości, ale wydaje mi się, że jest dobrze. Sprawdzam palindromiczność metodą macierzową, tj wpisuję cyfry do macierzy i obliczam jej wyznacznik. Jeśli jest zero, to znaczy że jest palindromem.

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <vector>

template<typename T>
class simple_2d_matrix_view
{
	T* data_;
	size_t width_;
	size_t height_;
 
public:
 
	simple_2d_matrix_view(T* ptr, size_t h, size_t w):
		data_{ptr},
		width_{w},
		height_{h}
	{}
 
	size_t width() const { return width_; }
	size_t height() const { return height_; }
 
	T& operator()(size_t h, size_t w) {
		assert(w < width_);
		assert(h < height_);
		return data_[width_ * h + w];
	}
 
	T const& operator()(size_t h, size_t w) const {
		return const_cast<simple_2d_matrix_view&>(*this)(h, w);
	}
};

long long matrix_det(simple_2d_matrix_view<int> v)
{
  assert(v.height() == v.width());
  long long det = 0;

  for(int i = 0; i < v.width(); i++) {
    long long plus = 1, minus = 1;
    for(int j = 0; j < v.height(); j++) {
      int x_plus = (i + j) % v.height();
      int x_minus = (i - j + v.height()) % v.height();
      int y = j;
      plus *= v(x_plus, y);
      minus *= v(x_minus, y);
    }
    det += plus - minus;
  }

  return det;
}

bool is_palindromic(int val)
{
  std::stringstream conv;
  conv << val;
  std::string tested = conv.str();
  if (tested.size() == 1)
    return true;
  if (tested.size() == 2)
    return tested.front() == tested.back();

  std::vector<int> matrix(tested.size() * tested.size(), '0');
  simple_2d_matrix_view<int> v(matrix.data(), tested.size(), tested.size());

  for (int i = 0; i < tested.size(); i++)
    v(i, 0) = tested[i];
  for (int i = 0; i < tested.size(); i++)
    v(0, i) = tested[i];
  for (int i = 0; i < tested.size() - 1; i++)
    v(tested.size() - 1, tested.size() - 1 - i) = tested[i];
  for (int i = 0; i < tested.size() - 1; i++)
    v(tested.size() - 1 - i, tested.size() - 1) = tested[i];
  
  if (v.width() > 4) {
    for (int i = 1; i < tested.size() - 1; i++)
      v(i, i) = tested[i];
    for (int i = 1; i < tested.size() - 1; i++)
      v(i, tested.size() - 1 - i) = tested[i];
  }

  return matrix_det(v) == 0;
}

int main()
{
  int val;
  if (!(std::cin >> val))
    return 1;
  
  if (is_palindromic(val) == 0)
    std::cout << "TAK\n";
  else
    std::cout << "NIE\n";
}
0

Zadanie pierwsze
% 10 da pierwszą, najmniej znaczącą cyfrę
podzielić przez 10, odrzucić część ułamkową
% 10 da najmniej znacząca cyfrę, teraz to będzie liczba dziesiątek
podzielić przez 10, odrzucić część ułamkową
......
dopóki zostaje część całkowita

Między czasie każda liczba % 2 == 0 to parzysta, nie jest parzysta można przerwać pętlę przez return false

Zadanie drugie

Jedna z wielu definicji w sieci
*Liczbą palindromiczną nazywamy liczbę naturalną, która czytana z prawej do lewej lub z lewej do prawej strony daje tą samą liczbę np. 5225.
*
Liczbę do tablicy char[]

W pętli
push i dequeue z obu końców po jednym char. Aż się zejdą lewy i prawy index albo wcześniej pojawi się niezgodność

Rekurencyjnie
Palindromiczna dla jednego znaku - warunek stopu
Dla wielu znaków skrajne znaki równe? return palindromiczna (rekurencyjne wywołanie po odrzuceniu skrajnych znaków) : return false // znaki z lewej i prawej nie zgadzają się

2

@kq: proszę o review, co myślisz o takim rozwiązaniu? Niestety tylko testowane na linuksie

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

struct alignas(128) Data {
  char t[64];
  char chr;
};

int main() {
  int r = 0;
  std::string s;
  std::cin >> s;
  std::vector<Data*> v1(s.size()), v2(s.size());
  for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    v1[i] = new Data;
    v1[i]->chr = s[i];
  }
  for (auto e : v1) {
    r += e->chr;
  }
  for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    delete v1[i];
  }
  for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    v2[i] = new Data;
  }
  for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    if (v1[i]->chr != v2[i]->chr) {
      std::cout << "NIE\n";
      std::exit(1337);
    }
  }
  std::cout << "TAK\n";
  uintptr_t start = v1[0];
  for (size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    delete (Data*)(start + i*0x90);
  }
  return r;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1