Wątek przeniesiony 2016-10-13 19:37 z Delphi i Pascal przez Ktos.

Pomoże ktoś? Pascal zadanie/gdzies jest blad?

0

program, który pobiera od użytkownika współrzędne dwóch wektorów i oblicza
wartość kąta między tymi wektorami.
Metoda:
v=[v1, v2, ..., vn], w=[w1, w2, ..., wn]
(v · w) = |v| |w| cos(v,w) , (v · w) = Σi
=1
n
(viwi ) , |v| = Σi
=1
n
vi
2 .

program project3;

{$mode objfpc}{$H+}
var
x:real;
y:real;
z:real;
Pi:real;

begin
Pi:=3.14;
Writeln('Podaj wartosc x');
Readln(x);
if (x >= 0) then
x:= x;
else
x := -x;

Writeln('Podaj wartosc y');
Readln(y);
if (y >= 0) then
wynik := y;
else
wynik := -y;
z:=cos((180/x)*Pi,(180/y)*Pi);
writeln('wartosc kata pomiedzy wektorami wynosi: ',x*y*z;
readln;
end.
0

Co masz na myśli pisząc, że jest błąd?
Źle liczy? Nie kompiluje się?

writeln('wartosc kata pomiedzy wektorami wynosi: ',x*y*z;

Nie zamknąłeś nawiasu tutaj ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1