Błędy przy kompilacji C

0

Przy kompilacji pojawia się problem

c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/8.2.0/../../../../mingw32/bin/ld.exe: c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/8.2.0/../../../libmingw32.a(main.o):(.text.startup+0xb0): undefined reference to `[email protected]'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
CMakeFiles\untitled8.dir\build.make:84: recipe for target 'untitled8.exe' failed
CMakeFiles\Makefile2:74: recipe for target 'CMakeFiles/untitled8.dir/all' failed
CMakeFiles\Makefile2:81: recipe for target 'CMakeFiles/untitled8.dir/rule' failed
Makefile:117: recipe for target 'untitled8' failed
mingw32-make.exe[3]: *** [untitled8.exe] Error 1
mingw32-make.exe[2]: *** [CMakeFiles/untitled8.dir/all] Error 2
mingw32-make.exe[1]: *** [CMakeFiles/untitled8.dir/rule] Error 2
mingw32-make.exe: *** [untitled8] Error 2
1

rozwiązanie jest proste, brakuje ci funkcji main, polecam czytać komunikaty błędów kompilatora oraz linkiera ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0