Na wstępie jeśli to zły dział to przepraszam.
Potrzebuję pomocy przy konfiguracji Boost.test / Google test pod Visual studio 19
robię wszystko zgodnie z https://docs.microsoft.com/pl-pl/visualstudio/test/how-to-use-boost-test-for-cpp?view=vs-2019 tylko że mimo że tak robię to nie mam opcji wyboru adaptera Boost.test, google test działa
"In Visual Studio 2017 version 15.5, no pre-configured test project or item templates are available for Boost.Test. Therefore, you have to create and configure a console application project to hold your tests."
ten fragment adaptuje pod VS 19.
i teraz dochodzimy do sedna, jeśli stworzę funkcję w pliku z testem to test działa, gdy dodam własny plik to mam taki komunikat:
LNK2001 unresolved external symbol "public: __cdecl TGC::GameObiect::GameObiect(void)" (??0GameObiect@TGC@@QEAA@XZ) Project1 D:\Dropbox\projekty\2dgame\Project1\Source.obj 1
Dodam że projekt który chcę testować i projekt testów jest w tej samej solucji (załącznik), to samo dzieję się z boost test i google test
Co zrobić żeby mój projekt był prawidłowo widziany w projekcie testów?