Baza studentów obiektowo w C++

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-12 13:22
0

Cześć, potrzebuję pomocy. Muszę napisać program obiektowo w C++, w którym stworzę bazę danych studentów. Muszą w nim być dwie klasy: menu odpowiedzialna za wyświetlanie menu a druga klasa student w której znajdują się: Private ( imię, numer legitymacji i nazwisko studenta, oceny 5 rożnych przedmiotów). W programie dodatkowo ma znaleźć się funkcja "Dodaj studenta","Usuwanie studenta","Modyfikowanie danych studenta", "Wyświetlenie listy studentów" i "Informacja o danym studencie po nr legitymacji albo nazwisku".
Wszystkie te dane mają być zapisane w pliku txt.

Większość funkcji już mam, ale niestety nie umiem poradzić sobie z modyfikowaniem danych w pliku txt i usunięciem studenta, żeby reszta studentów na liście w pliku txt spadła o jedno miejsce.
W funkcjach od modyfikacji danych coś tam zacząłem grzebać ale nic mi nie wychodzi. Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

class student {
private:

  int nrlegitymacji;      //klasa studenta
  string imie;
  string nazwisko;
  int ocena_fizyka;
  int ocena_analiza;
  int ocena_informatyka;
  int ocena_algebra;
  int ocena_angielski;

  void zapiszDane();

public:
  student(int anrlegitymacji, string aimie, string anazwisko, int aocena_fizyka, int aocena_analiza, int aocena_informatyka, int aocena_algebra, int aocena_angielski) : nrlegitymacji(anrlegitymacji), imie(aimie), nazwisko(anazwisko), ocena_fizyka(aocena_fizyka), ocena_analiza(aocena_analiza), ocena_informatyka(aocena_informatyka), ocena_algebra(aocena_algebra), ocena_angielski(aocena_angielski) {}

  string getImie() const { return imie; }
  string getNazwisko() const { return nazwisko; }
  int getNrLegitymacji() const { return nrlegitymacji; }
  int getOcena_fizyka() const { return ocena_fizyka; }
  int getOcena_analiza() const { return ocena_analiza; }
  int getOcena_informatyka() const { return ocena_informatyka; }
  int getOcena_algebra() const { return ocena_algebra; }
  int getOcena_angielski() const { return ocena_angielski; }
};

vector < student > studeent;

class menu {
private:
  fstream plik;
public:
  menu()
  {
    plik.open("bazastudentow.txt", fstream::in | fstream::out | fstream::app);
  }
  ~menu()
  {
    plik.close();
  }
  void mmenu() {
    auto liczba = 0;
    do {
      cout << "1. Dodaj studenta i jego oceny *" << endl;
      cout << "2. Modyfikowanie danych studenta *" << endl;   //menu
      cout << "3. Lista studentow" << endl;
      cout << "4. Informacja o studencie" << endl;
      cout << "5. Zakonczenie programu" << endl;

      cin >> liczba;
      switch (liczba) {
      case 1:
        dodajstudenta();
        break;
      case 2:
        modstudenta();
        break;
      case 3:
        listastudentow();
        break;
      case 4:
        infostudent();
        break;
      case 5:
        system("pause");
        break;
      }
    } while (liczba != 5);
  };

  void dodajstudenta() {
    string imie, nazwisko;
    int legitka = 0, ocena_fizyka = 0, ocena_analiza, ocena_informatyka = 0, ocena_algebra = 0, ocena_angielski = 0;
    auto id = studeent.size();

    cout << "Wprowadz imie studenta" << endl;
    cin >> imie;
    cout << "Wprowadz nazwisko studenta" << endl;
    cin >> nazwisko;
    cout << "Wprowadz nr legitymacji studenta" << endl;
    cin >> legitka;
    cout << "Wprowadz ocene z fizyki: " << endl;
    cin >> ocena_fizyka;
    cout << "Wprowadz ocene z analizy: " << endl;
    cin >> ocena_analiza;
    cout << "Wprowadz ocene z informatyki: " << endl;
    cin >> ocena_informatyka;
    cout << "Wprowadz ocene z algebry: " << endl;
    cin >> ocena_algebra;
    cout << "Wprowadz ocene z angielskiego: " << endl;
    cin >> ocena_angielski;
    studeent.push_back(student(legitka, imie, nazwisko, ocena_fizyka, ocena_analiza, ocena_informatyka, ocena_algebra, ocena_angielski));

    zapiszDane();
    cout << endl;
  };

  void zapiszDane()
  {
    // zapisz wektor do pliku
    if (plik.is_open())
    {
      for (auto s : studeent)
      {
        plik << "Nazwisko: " << s.getNazwisko() << ", Nr legitymacji: " << s.getNrLegitymacji() << "\n";
        plik << "Imie: " << s.getImie() << "\n";
        plik << "Ocena z fizyki: " << s.getOcena_fizyka() << "\n";
        plik << "Ocena z analizy: " << s.getOcena_analiza() << "\n";
        plik << "Ocena z informatyki: " << s.getOcena_informatyka() << "\n";
        plik << "Ocena z algebry: " << s.getOcena_algebra() << "\n";
        plik << "Ocena z j. angielskiego: " << s.getOcena_angielski() << "\n\n";
      }
    }
    else cout << "nieotwarty plik";
  };

/* void modstudenta()
  {
    auto numer = 0;
    string nrlegitka;

    do
    {
      cout << "1. Modyfikacja danych studenta." << endl;
      cout << "2. Dodawanie i modyfikacja ocen studenta." << endl;
      cout << "3. Wroc do menu." << endl;
      cin >> numer;

      switch (numer) {

      case 1:
        cout << "Wpisz numer legitymacji studenta, ktorego dane chcesz zmodyfikowac: " << endl;
        cin >> nrlegitka;
        system("cls");
        void modyfikacjadanych(string nrlegitka);

        cout << endl;
        break;

      case 2:

        //cout << "Wpisz numer legitymacji studenta, dla którego chcesz zmodyfikowac oceny: " << endl;
        //cin >> numer_legitki;
        system("cls");
        //wyszukiwanie(numer_legitki);
        cout << "Wprowadz ocene z fizyki: ";

        break;
      case 3:
        void mmenu();
        break;
      }

    } while (numer != 3);

  };
  void modyfikacjadanych(string nrlegitka) {

    std::fstream plik;
    std::string someString;

    plik.open("bazastudentow.txt", ios::in | ios::app); //The path to your file goes here

    if (plik.is_open()) { //You don't have to ask if the file is open but it's more secure
      while (getline(plik, nrlegitka)) {
        if (nrlegitka.find(someString) != string::npos) { //the find() documentation might be helpful if you don't understand
          if (someString == "nrlegitka") {
            cout << "Podaj nowy numer: ";
            cin >> someString;
            someString ==
          }
          else {
            plik << "newString_2" << endl;
          }
        } //end if
      } //end while
    } //end if
    else cerr << "Your file couldn't be opened";

    plik.close();
    return;
  }

  /*ifstream plik;
  plik.open("bazastudentow.txt", ios::in);
  string tekst;
  int numer;

  do {
    getline(plik, tekst);
    cout << "Podaj numer legitymacji: ";
      cin >> nrlegitka;
    if (tekst.find(nrlegitka) != std::string::npos)
    {
      for (int i = 0; i < 1; i++)
      {
        cout << "Podaj nowy numer: ";
        cin >> numer;
        nrlegitka == numer;
        cout << numer << endl;
        getline(plik, tekst);
      }
      return;
      zapiszDane();
      cout << "Pomyslnie zmieniles numer legitymacji!" << endl;
      cout << endl;

    }
  } while (!plik.eof());

  plik.close(); */

  void listastudentow() {

    string linia;

    fstream plik;
    plik.open("bazastudentow.txt", ios::in);

    if (plik.good() == false)

    {
      cout << "Plik nie istnieje!";
      exit(0);
    }

    while (!plik.eof())
    {
      getline(plik, linia);
      cout << linia << endl;
    }

    plik.close();
  }

  void infostudent() {

    auto numer = 0;
    string nazwisko;
    string numer_legitki;

    do
    {
      cout << "1. Wyszukiwanie studenta po nazwisku." << endl;
      cout << "2. Wyszukiwanie studenta po numerze legitymacji." << endl;
      cout << "3. Wroc do menu." << endl;
      cin >> numer;

      switch (numer) {

      case 1:
        cout << "Wpisz nazwisko studenta, ktorego chcesz wyszukac: " << endl;
        cin >> nazwisko;
        system("cls");
        wyszukiwanie(nazwisko);
        cout << endl;
        break;
      case 2:
        cout << "Wpisz numer legitymacji studenta, ktorego chcesz wyszukac: " << endl;
        cin >> numer_legitki;
        system("cls");
        wyszukiwanie(numer_legitki);
        cout << endl;
        break;
      case 3:
        void mmenu();
        break;
      }

    } while (numer != 3);
  };

  void wyszukiwanie(string nazwisko) {

    ifstream plik;
    plik.open("bazastudentow.txt", ios::in);
    string tekst;

    do {
      getline(plik, tekst);

      if (tekst.find(nazwisko) != std::string::npos)
      {
        for (int i = 0; i < 7; i++)
        {
          cout << tekst << endl;
          getline(plik, tekst);
        }
        return;
      }
    } while (!plik.eof());

    plik.close();

  };

  void wyszukiwanie(int numer_legitki) {

    ifstream plik;
    plik.open("bazastudentow.txt", ios::in);
    string nrlegitymacji;

    do {
      getline(plik, nrlegitymacji);

      if (nrlegitymacji.find(numer_legitki) != std::string::npos)
      {
        for (int i = 0; i < 7; i++)
        {
          cout << nrlegitymacji << endl;
          getline(plik, nrlegitymacji);
        }
        return;
      }
    } while (!plik.eof());

    plik.close();
  }
};

int main() {
  menu studentmenu;
  studentmenu.mmenu();

}
edytowany 1x, ostatnio: Tauryna, 2019-06-12 13:24

Pozostało 580 znaków

2019-06-12 13:35
0

Przy tak malej ilosci danych najlatwiej Ci bedzie zaladowac wszystko do pamieci. Na przyklad

std::vector<student> lista_studentow;

Przy wczytaniu pliku wypelnienie tego wektora(dodanie do niego wszystkich studentow) i jak usuwasz/edytujesz to nie operujesz na pliku a na obiekcie z wektora(na jednym studencie).

Podczas operacji zapisu pliku wygenerowac caly plik na nowo, czy to z zmienionym studentem czy bez jednego

edytowany 2x, ostatnio: daniel1302, 2019-06-12 13:39

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0