Opracuj trzy drzewa decyzyjne dla problemu sortowania 4 elementów:

1.zgodne z algorytmem sortowania przez wstawianie
2.zgodne z algorytmem sortowania szybkiego
3.o minimalnej wysokości (istotnie różne od przykładu z wykładu)
Uzasadnij poprawność uzyskanych wyników. dla problemu sortowania 4 elementów:

jak to zrobic? bo nie rozumiem


void insertionSort(int *tab, int roz)
{
 for(int i=1; i<roz ;++i)    
 {
  int t = tablica[i];      
  int j=i-1;            
  while((j>=0) && (tab[j]>t))
  {                
   tab[j+1] = tab[j];   
   --j;
  }
  tab[j+1] = t;      
 }
}
``` kod do 1 chyba taki jest

a na 2 taki:
```cpp
void quickSort(int *tablica, int lewa, int prawa)
{
 if (lewa<prawa) 
 { 
  int a,m=lewa; 
  for (int i=lewa+1; i<=prawa; i++) 
  { 
   if (tablica[i]<tablica[lewa]) 
   { 
   m++; 
   a=tablica[m]; 
   tablica[m]=tablica[i]; 
   tablica[i]=a; 
   }; 
  }; 
  a=tablica[lewa]; 
  tablica[lewa]=tablica[m]; 
  tablica[m]=a; 
  posortuj(tablica, lewa, m-1); 
  posortuj(tablica, m+1, prawa); 
 }
}
``` tylko jak te drzewka zrobić?
A ten 3 algorytm to jaki powinien być?