witam,mam za zadanie stworzenie slownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego wykorzystując drzewo avl,.Pierwszy etap jaki zaczołem to stworzenie drzewa avl na którym umieszczoną są liczby i sprawdzenie działania .Dodawanie i wypisywanie działa poprawnie,natomiast napotkałem problem w usuwaniu ,nie mogę znależć błedu który popełniłem,ktoś ma pomysł?

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

typedef struct wierzcholek
{
  int x;
  int wysokosc;
  wierzcholek *lewy;
  wierzcholek *prawy;
} wierzcholek;

int maks(int a, int b)
{
  if(a>b)
    return a;
  return b;
}

int wysokosc(wierzcholek *N)
{
  if(N==NULL)
    return 0;
  return N->wysokosc;
}

wierzcholek *nowy(int liczba)
{
  wierzcholek *w = new wierzcholek();
  w->x = liczba;
  w->lewy = NULL;
  w->prawy = NULL;
  w->wysokosc = 1;
  return (w);
}

//ROTACJE
wierzcholek *Rotacja_w_prawo(wierzcholek *y)
{
  wierzcholek *x = y->lewy;
  wierzcholek *temp = x->prawy;

  //rotacja
  x->prawy = y;
  y->lewy = temp;

  //wysokosci
  y->wysokosc = maks(wysokosc(y->lewy), wysokosc(y->prawy))+1;
  x->wysokosc = maks(wysokosc(x->lewy),wysokosc(x->prawy))+1;

  return x;
}

wierzcholek *Rotacja_w_lewo(wierzcholek *x)
{
  wierzcholek *y = x->prawy;
  wierzcholek *temp = y->lewy;

  //rotacja
  y->lewy = x;
  x->prawy = temp;

  //wysokosci
  x->wysokosc = maks(wysokosc(x->lewy), wysokosc(x->prawy))+1;
  y->wysokosc = maks(wysokosc(y->lewy), wysokosc(y->prawy))+1;

  return y;
}

int jaki_Balans(wierzcholek *N)
{
  if(N==NULL)
    return 0;
  return wysokosc(N->lewy) - wysokosc(N->prawy);
}

wierzcholek *INSERT(wierzcholek *w, int liczba)
{
  //Normalna rotacja BST
  if(w==NULL)
    return(nowy(liczba));
  if(liczba < w->x)
    w->lewy = INSERT(w->lewy,liczba);
  else
    w->prawy = INSERT(w->prawy,liczba);

  //aktualizacja wysokosci na poziomie tego wierzcholka
  w->wysokosc = maks(wysokosc(w->lewy), wysokosc(w->prawy))+1;

  //pobranie balansu w wysokosci
  int balans = jaki_Balans(w);

  //gdy nie ma zachowanego odpowiedniego balansu
  //mamy 4 mozliwosci

  //Rotacja lewa
  if(balans > 1 && liczba < w->lewy->x)
    return Rotacja_w_prawo(w);
  //Rotacja prawa
  if(balans < -1 && liczba > w->prawy->x)
    return Rotacja_w_lewo(w);
  //Rotacja lewa prawa
  if(balans > 1 && liczba > w->lewy->x)
  {
    w->lewy = Rotacja_w_lewo(w->lewy);
    return Rotacja_w_prawo(w);
  }
  //Rotacja prawa lewa
  if(balans < -1 && liczba < w->prawy->x)
  {
    w->prawy = Rotacja_w_prawo(w->prawy);
    return Rotacja_w_lewo(w);
  }

  return w;
}

//zwroc minimalna wartosc w drzewie AVL. trzeba przejrzec cale drzewo
wierzcholek *najmniejszy(wierzcholek *w)
{
  wierzcholek *obecny = w;
  while(obecny->lewy != NULL)
    obecny = obecny->lewy;

  return obecny;
}

wierzcholek *usun (wierzcholek *przetwarzany,int _dane)
{
  if(przetwarzany==NULL)
  {
    return przetwarzany;
  }
  else if(przetwarzany->x>_dane)
  {
    przetwarzany->lewy =usun(przetwarzany->lewy,_dane);
  }
  else if(przetwarzany->x<_dane)
  {
    przetwarzany->prawy =usun(przetwarzany->prawy,_dane);
  }
  else if(przetwarzany->x==_dane)
  {
    wierzcholek *temp =NULL;
    if((przetwarzany->lewy == NULL )&&(przetwarzany->prawy==NULL))
    {

      delete przetwarzany;
      return NULL;
    }
    else if(przetwarzany->lewy == NULL )
    {
      temp = przetwarzany->prawy;
      delete przetwarzany;
      return temp;
    }
    else if(przetwarzany->prawy == NULL )
    {
      delete przetwarzany;
      return temp;
    }
    else
    {
      temp=przetwarzany;
      temp= temp->prawy;
      wierzcholek *pom=przetwarzany;
      while (temp->lewy!= NULL)
      {
        pom = temp;
        temp=temp->lewy;
      }
      if(temp==przetwarzany->prawy)
      {
        temp->lewy=przetwarzany->lewy;
        delete przetwarzany;
        return temp;
      }
      else
      {
        pom->lewy=temp->prawy;
        temp->prawy=przetwarzany->prawy;
        temp->lewy=przetwarzany->lewy;
        delete przetwarzany;
        return temp;
      }
    }
  }
  przetwarzany->wysokosc=max(wysokosc(przetwarzany->prawy),wysokosc(przetwarzany->lewy))+1;

  int bf=jaki_Balans(przetwarzany);

  if(bf > 1 && jaki_Balans(przetwarzany->lewy)>=0)
    return Rotacja_w_prawo(przetwarzany);

  if(bf < -1 && jaki_Balans(przetwarzany->prawy)<=-1)
    return Rotacja_w_lewo(przetwarzany);

  if(bf < -1 && jaki_Balans(przetwarzany->lewy)<=0)
  {
    przetwarzany->prawy = Rotacja_w_prawo(przetwarzany->prawy);
    return Rotacja_w_lewo(przetwarzany);
  }

  if(bf > 1 &&jaki_Balans(przetwarzany->prawy)>=-1)
  {
    przetwarzany->lewy = Rotacja_w_lewo(przetwarzany->lewy);
    return Rotacja_w_prawo(przetwarzany);
  }
  return przetwarzany;
}
//wyswietlanie
void przegladanie_KLP(wierzcholek *korzen)
{
  if(korzen != NULL)
  {
    cout<<korzen->x<<" ";
    przegladanie_KLP(korzen->lewy);
    przegladanie_KLP(korzen->prawy);

  }
}
int main()
{
  wierzcholek *korzen = NULL;
  ifstream we("in.txt");
  int i;
  while(we>>i)
  {
    korzen = INSERT(korzen, i);
  }

  przegladanie_KLP(korzen);

  return 0;
}

plik in.txt zawiera przypadkowe liczby
np.in.txt zawiera:9 4 10 3 7 11 6 8 5
przegladam drzewo 9 6 4 3 5 7 8 10 11
usuwam(6)
przegladane drzewo powinno wygladać: 9 5 4 3 7 8 10 11
a u mnie jest: 9 7 4 3 5 8 10 11
usuwam(5)
powinno być: 9 4 3 7 8 10 11 a u mnie jest: 9 7 4 3 8 10 11