Całkowanie numeryczne f(x)dt – jednoczesne iterowanie dwóch wartości

0

Hej,
mam za zadanie napisać program, w którym zaimplementuję wzór:

W=f(x)+const*Integral(f2(V))dx

Chodzi tutaj o całkowanie np. metodą prostokątów. Mój problem polega na tym, że w funkcji wykonującej całkowanie nie wiem jak uwzględnić to, że x przyjmuje różne wartości (od -80, do 20), a całkujemy po t. Chciałabym, żeby program działał w pętli, gdzie iteracja byłaby po t, np. od 0 do 35.
Mój kod programu:

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

double f2(double V){
  double vs=0;
  if(V<=-23){
    vs=0;
  }
  if(V>-23){
    vs= 2*pow(10,-7)*pow(V,6)-9*pow(10,-6)*pow(V,5)-4*pow(10,-4)*pow(V,4)+0.0088*pow(V,3)+0.1685*pow(V,2)-4.4818*V-64.826;
  }
  return vs;
}

double f(double x){
  double a=0;
  if(x<=5){
    a=0;
  }
  if(x>=5 && x<=10){
    a=(x-5)/5;
  }
  if(x>=10 && x<=15){
    a=1;
  }
  if(x>=15 && x<=20){
    a=(20-x)/5;
  }
  if(x>=20){
    a=0;
  }
  return a;
}

float calkowanie(float xp, float xk, int n){

  float calka;
  float h;

  h=(xp-xk)/(float)n;//krok

  calka=0;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    calka+=fun2(xp+i*h)*h;
  }

  return calka;

}

int main(){

  double vv=0;
  double stala=7;

  for(int i=0; i<50; i++){

    vv=f(i)+stala*calkowanie(0,30,10);
      cout<<vv<<endl;

  return 0;
}

Proszę o pomoc - jak zmienić funkcję wykonującą całkowanie/ pętle for tak, aby iterowały się zarówno wartości V jak i x?

0

Ktoś już rozpisał w Kompendium całkowanie numeryczne metodą prostokątów i nawet podał przykład w kodzie ;)

Poza tym chyba troszkę nie rozumiem, podajesz w formułach f(x), a mówisz o całkowaniu i iterowaniu po t nie mówiąc, czym ma być to t - liczbą podprzedziałów, na który chcesz dzielić przedział całkowania?

EDIT

jak zmienić funkcję wykonującą całkowanie/ pętle for tak, aby iterowały się zarówno wartości V jak i x?

W funkcji calkowanie obliczasz wyrażenie xp + i*h, gdzie h=dlugosc_przedzialu/liczba_podprzedzialow, i przekazujesz to jako argument do fun2 (notabene definiujesz funkcję f2, wywołujesz fun2), gdzie pełni rolę v. Zatem v zmienia się gdy iterujesz w funkcji calkowanie po i. W czym więc problem?

0
superdurszlak napisał(a):

Ktoś już rozpisał w Kompendium całkowanie numeryczne metodą prostokątów i nawet podał przykład w kodzie ;)

Poza tym chyba troszkę nie rozumiem, podajesz w formułach f(x), a mówisz o całkowaniu i iterowaniu po t nie mówiąc, czym ma być to t - liczbą podprzedziałów, na który chcesz dzielić przedział całkowania?

EDIT

jak zmienić funkcję wykonującą całkowanie/ pętle for tak, aby iterowały się zarówno wartości V jak i x?

W funkcji calkowanie obliczasz wyrażenie xp + i*h, gdzie h=dlugosc_przedzialu/liczba_podprzedzialow, i przekazujesz to jako argument do fun2 (notabene definiujesz funkcję f2, wywołujesz fun2), gdzie pełni rolę v. Zatem v zmienia się gdy iterujesz w funkcji calkowanie po i. W czym więc problem?

ok, skoro xp+i*h odpowiada mojemu V, to w którym miejscu kodu całkuję i iteruję po x?

1
zozolek napisał(a):

Hej,
mam za zadanie napisać program, w którym zaimplementuję wzór:

W=f(x)+const*Integral(f2(V))dx

Nie rozumiem tego zapisu. FYI forum wspiera TEX-a: W(x) = f_1(x) + c \cdot\int_a^b f_2(x, y)dy
Nie wiem, czy o to chodzi, popraw tak, żeby było wiadomo jaki jest wzór.

zozolek napisał(a):

Chodzi tutaj o całkowanie np. metodą prostokątów. Mój problem polega na tym, że w funkcji wykonującej całkowanie nie wiem jak uwzględnić to, że x przyjmuje różne wartości (od -80, do 20), a całkujemy po t. Chciałabym, żeby program działał w pętli, gdzie iteracja byłaby po t, np. od 0 do 35.

Podaj wzór to może będzie jaśniejsze o co chodzi.

Samo całkowanie metodą prostokątów można zrobić tak:

template<typename T, typename F>
auto integrate(T a, T b, size_t n, F f) -> decltype(a * f(a))
{
  decltype(f(a)) sum {};
  auto dx = (b - a) / n;
  for (size_t i = 0; i < n; ++i)
    sum += f(a + 0.5 * dx + i * dx);

  return sum * dx;
}

auto result = integrate(0.0, 35.0, 1024, f);
0
W=f(x)+c*\int_a^b f2(V) dx

gdzie moje V ma przyjmować wartości od -80 do 20, a x od 0 do 35

kod programu:

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

double f2(double V){
  double vs=0;
  if(V<=-23){
    vs=0;
  }
  if(V>-23){
    vs= 2*pow(10,-7)*pow(V,6)-9*pow(10,-6)*pow(V,5)-4*pow(10,-4)*pow(V,4)+0.0088*pow(V,3)+0.1685*pow(V,2)-4.4818*V-64.826;
  }
  return vs;
}

double f(double x){
  double a=0;
  if(x<=5){
    a=0;
  }
  if(x>=5 && x<=10){
    a=(x-5)/5;
  }
  if(x>=10 && x<=15){
    a=1;
  }
  if(x>=15 && x<=20){
    a=(20-x)/5;
  }
  if(x>=20){
    a=0;
  }
  return a;
}

float calkowanie(float xp, float xk, int n){

  float calka;
  float h;

  h=(xp-xk)/(float)n;//krok

  calka=0;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    calka+=f2(xp+i*h)*h;
  }

  return calka;

}

int main(){

  double vv=0;
  double stala=7;

  for(int i=0; i<35; i++){

    vv=fun4(i)+stala*calkowanie();
      cout<<vv<<endl;
   } 
  return 0;
}

chcę, żeby jednocześnie w pętli zmieniało się V, a całkowało się po x (którego nie ma we wzorze tej funkcji - funkcja zależy tylko od V), stąd mój problem - jak w tym przypadku numerycznie całkować po x

0

Zmienną całkowania ma być x. A w kodzie właśnie nie wiem jak uwzględnić to, żeby zmieniało się V i jednocześnie całkowało po x (x nie występuje we wzorze tej funkcji, którą chcę całkować)

1

Możesz to napisać poprawnie od strony matematycznej? Obecnie można to przekształcić tak:

W(x) = f(x) + c\cdot(b - a)\cdot f_2(V)

ale wątpię, żeby o to chodziło, bo całka staje się zbędna.

A może jeszcze lepiej przepisz dokładną treść zadania jakie masz zrobić, bo twojej interpretacji problemu to raczej nie zrozumiem.

0

Dokładnie zadaniem jest rozwiązanie równania:

dx/dt = dy/dt + f(x)```
0
zozolek napisał(a):

Dokładnie zadaniem jest rozwiązanie równania:

dx/dt = dy/dt + f(x)```

A które spośród \frac{dy}{dt}, \frac{dx}{dt}, f(x(t)) są podane w zadaniu?

Jeżeli wzory na

\frac{dy}{dt}, f(x)

są podane, to możesz przyjąć początkowe t, x(t) i nie całkować numerycznie, bo tym się nie rozwiązuje równań różniczkowych, tylko zastosować jedną z metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych, np. Eulera (najmniej dokładna, ale chyba najprostsza):

x(t + \Delta{}t) = x(t) + \Delta{}t \cdot{} g(x, t) = x(t) + \Delta{}t \cdot{} \frac{\delta{}x}{\delta{}t}

Czyli w każdym kroku liczysz (w przybliżeniu ofc) pochodną x po t i do x dodajesz zmianę x (liczoną jako pochodną pomnożoną przez długość kroku).

0

podane jest y(t) i f(x(t)), nie znamy dx/dt

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0