Mam problem z działaniem quicksorta.

Przy wyświetlaniu posortowanej tablicy rosnąco nie wyswietla mi ostatniego elementu,

a przy sortowaniu malejąco , nie wyświetla pierwszego.


#include <stdio.h>

int read_vector(int vec[], int size, int stop_value)
{
  int val;
  printf("Podaj wartosci\n");
  scanf("%d",&val);
  while(val!=stop_value)
  {
    vec[size]=val;

    size++;

    scanf("%d",&val);
  }

  return size;
}
void quicksort_asc(int l, int r, int tab[]);
void quicksort_desc(int l, int r, int tab[]);
void quicksort(int tab[], int size, int dir)
{
  int i;
  int l=0;
  int r=size;
  if(dir==1)
  {quicksort_asc(l, r, tab);
    for(i=0;i<size;i++)
      printf("%d ",tab[i]);
    // display_vector(tab, size+1);

  }
  else if(dir==2){quicksort_desc(l, r, tab);
    // display_vector(tab, size);
    for(i=0;i<size;i++)
      printf("%d ",tab[i]);
    // printf("%d",tab[size]);
   // printf("%d",size);
  }
    else printf("Error");
}

void quicksort_asc(int l, int r, int tab[])

{
  int temp;
  int i = l;
  int j = r;
  int x = tab[( l + r ) / 2 ];
  do
  {
    while( tab[ i ] < x )
      i++;

    while( tab[ j ] > x )
      j--;

    if( i <= j )
    {
      temp=tab[i];
      tab[i]=tab[j];
      tab[j]=temp;

      i++;
      j--;
    }
  } while( i <= j );

  if( l < j ) quicksort_asc(l, j, tab );

  if( r > i ) quicksort_asc(i, r, tab );

}

void quicksort_desc(int l, int r, int tab[])
{
  int temp;
  int i = l;
  int j = r;
  int x = tab[( l + r ) / 2 ];
  do
  {
    while( tab[ i ] > x )
      i++;

    while( tab[ j ] < x )
      j--;

    if( i <= j )
    {
      temp=tab[i];
      tab[i]=tab[j];
      tab[j]=temp;

      i++;
      j--;
    }
  } while( i <= j );

  if( l < j ) quicksort_desc(l, j, tab );

    if( r > i ) quicksort_desc(i, r, tab );

      //display_vector(tab, r+1);
      }
int main() {
  int tab[150];
  int stop_value=0;
  int size=0;
  int dir;

  size=read_vector(tab, size,stop_value);

  printf("Podaj kierunek\n");
  scanf("%d",&dir);
  quicksort(tab, size, dir);
  return 0;
}