quick sort nierekurencyjnie

0

Witam
Przeszukałem internet i nigdzie nie mogę znaleŹć quicksorta nierekurencyjnego napisanego w Pascalu.
Znalazłem szukany algorytm w książce N. Wirth'a , który wygląda tak :

PROCEDURE NonRecursiveQuickSort;
CONST M = 12;
VAR i, j, L, R, s: INTEGER; x, w: Item;
low, high: ARRAY M OF INTEGER; (*index stack*)
BEGIN s := 0; low[0] := 0; high[0] := n-1;
REPEAT (*take top request from stack*)
L := low[s]; R := high[s]; DEC(s);
REPEAT (*partition a[L] ... a[R]*)
59
i := L; j := R; x := a[(L+R) DIV 2];
REPEAT
WHILE a[i] < x DO INC(i) END ;
WHILE x < a[j] DO DEC(j) END ;
IF i <= j THEN
w := a[i]; a[i] := a[j]; a[j] := w; i := i+1; j := j-1
END
UNTIL i > j;
IF i < R THEN (*stack request to sort right partition*)
INC(s); low[s] := i; high[s] := R
END ;
R := j (*now L and R delimit the left partition*)
UNTIL L >= R
UNTIL s = 0
END NonRecursiveQuickSort

Książka jest dostępna tutaj http://www.oberon.ethz.ch/WirthPubl/AD.pdf = strona 55

Po skopjowaniu algorytmu i próbie odpalenia- wyświetla błędy w pętlach
WHILE a[i] < x DO INC(i) END ;
WHILE x < a[j] DO DEC(j) END ;
gdzie widać, że ten End odnosi się do nie wiadomo czego, więc go usunąłem. Dodałem jeszcze begin i end przy pętli if i<=j oraz if i<R. Tak to wygląda po modyfikacji:

s := 0;
low[0] := 0;
high[0] := n-1;  
REPEAT (*zabierz z top prosbe ze stosu*)
 L := low[s];
 R := high[s];
 DEC(s);
 REPEAT (*dzial a[L] ... a[R]*)
  i := L;
  j := R;
  x := d[(L+R) DIV 2];
  REPEAT
   WHILE d[i] < x DO INC(i);     //
   WHILE x < d[j] DO DEC(j);     //
   IF i <= j THEN
    BEGIN
    w := d[i];
    d[i] := d[j];
    d[j] := w;
    i := i+1;
    j := j-1;

    END;
  UNTIL i > j;
  IF i < R THEN (*prosba stosu zeby sortowac prawy dzial*)
   BEGIN
   INC(s);
   low[s] := i;
   high[s] := R;
   END ;
  R := j (*teraz L i R ograniczaja lewy dzial*)

 UNTIL L >= R;
UNTIL s = 0;

I tutaj pojawia się problem bo wydawało by się że algorytm z książki powinien działać, a tutaj sortuje mi dobrze ale gdzieś do połowy tablicy. Jeśli ktoś wie jak zmusić ten algorytm do działania bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam i z góry dzięki

0

Nikt nie pomoże ;-( ??

0

poszukaj na forum, w ciągu ostatniego miesiąca było z 5 razy co najmniej takie pytanie
w sumie ciekawe dlaczego :>

0

Pamiętaj, że w tej implementacji zaraz za tablicą musi stać strażnik-element większy od wszystkich w tablicy(jakiś max int będzie dobry).
Wpp. pętla "WHILE d[i] < x DO INC(i);" może wyjść poza tablicę.

Alternatywnie dodaj do tej pętli warunek sprawdzający indeks i.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1