Wczytywanie liczb z pliku.

0

W jaki sposób wczytać liczby oraz nazwy opcji, chcę zmodyfikować ten kod:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

int main()
{
  std::string option = "";
  std::string value = "";
  std::string line = "";
  std::ifstream cfg("game.cfg");
  int index = 0;
  if (cfg.is_open())
  {
    while (getline(cfg, line) )
    {
      if(line[0] != '#' && line != "")
      {
        value = line;
        option = line;

        index = option.find('=');
        value.erase(0, index+1);
        option.erase(index, line.length()-1);

        index = 0;
        line = "";

        std::cout<<option<<" = "<<value<<"\n";

        option = "";
        value = ""; //Chcę mieć liczby
      }
    }
    cfg.close();
  }
}

Przykładowy plik:

#GAME CLIENT CONFIGURATION FILE
#DO NOT CHANGE ANY CONTENTS OF THIS FILE

#########################################
#ONLY FOR PEOPLE WHO KNOW WHAT TO DO HERE
#########################################

#BEGIN

fullscreen=1 //nazwa_opcji=liczba
width=0
height=0
vsync=0
renderdistance=100

#END
0

Użyj debuggera lub wypisz pobrane dane przed obróbką, aby zobaczyć na jakich danych pracuje program, a zrozumiesz błąd w myśleniu.

0

Mógłbym też zrobić:

int index = value.length()-1;
int n = 1;
int num = 0;
while(index >= 0)
{
   num += (value[index] - '0') * n;
   n *= 10;
   index--;
}

Tylko czy da się to zrobić krótszym kodem, bardziej czytelnym?

0

najpierw uwstaw strumien za #begin (znajdz gdzie jest a nastepnie uzyj http://www.cplusplus.com/reference/istream/istream/seekg/)
pozniej uzyj std::map<string, int> i wczytuj linia po linii (najlepiej jakbys mial spacje w pliku bo wtedy nie musialbys parsowac stringa, bo operator >> wczyta po prostu nastepne slowo)
a parsowac stringa to chyba potrafisz ;)

0
const std::String BeginOptionsMark = "#BEGIN";
const std::String EndOptionsMark = "#End";

std::unordered_map<std::string, int> LoadConfiguration(std::istream& input)
{
   std::string line;
   while (std::getline(input, line)) {
     if (line == BeginOptionsMark) {
        break;
     }
   }
   std::unordered_map<std::string, int> result;
   while (std::getline(input, line)) {
     if (line == EndOptionsMark) {
        break;
     }
     std::istringstream data { line };
     std::string name;
     int value;
     data >> std::ws;
     if (std::getline(data, name, '=') >> value) {
        if (name[0] != StartCommentChar) {
          result[name] = value;
        }
     } else {
        if (name[0] != StartCommentChar) {
          std::cerr << "Unexpected entry: " << line << '\n';
        }
     }
   }
   return result;
}
0

A czy tak będzie dobrze?

  std::string option = "";
  int value = 0;
  std::ifstream cfg("game.cfg");
  if(cfg.is_open())
  {
    while(!cfg.eof())
    {
      cfg >> option >> value;

      std::cout<<option<<" = "<<value<<"\n";
    }
    cfg.close();
  }

Jak tutaj można w prosty sposób zaimplementować pomijanie pustych linii i komentarzy zaczynających się od '#' (jednoliniowych)?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0