Wczytywanie liczb z pliku

0

Cześć, mam plik txt o takie treści:

Window 800 600
Close 1422 2321
Onthe 2211 3423

Jak najszybciej i najlepiej pobrać liczby te, które występują po słowie Close?

Zrobiłem to tak, że wczytałem za pomocą getline linię w pętli.
Potem w drugiej pętli sprawdzam po znaku czy txt[i] == (po kolei z tablicy: {'C', 'l', 'o', 's', 'e'})
Jeśli jest, to pobieram po kolei następne cyfry, które konwersuję na int, a następnie pierwszą cyfrę z liczby mnożę razy 100 albo 1000, zależy czy liczba jest 4 cyfrowa czy 3 cyfrowa, no a kolejne: 100, 10 itd. które potem sumuje.

Powiem, że może nie tyle jest to trudne, ale chciałbym zastosować coś lepszego.

3

uzyj do tego funkcji find, nie musisz sam sprawdzac. Korzystaj z narzedzi ktore sa dostepne

std::ifstream file("thefile.txt");
std::string line;
while (std::getline(file, line))
{
  if (file.find("Close") != string::npos)
  {
    std::istringstream inputstringstream(line);
    std::string text;
    int a, b;
    if (inputstringstream >> text >> a >> b) 
    { 
      // udalo sie wczytac, masz swoje liczby
    }
  }

}
1

Ewentualnie:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
  ifstream file("file.txt");
  if(!file)
  {
    cout << "Unable to open file" << endl;
    return 1;
  }

  vector<pair<string, vector<int>>> data;
  for(string line; getline(file, line);)
  {
    istringstream iss(line);
    string name;
    iss >> name;
    vector<int> values;
    for(int temp_value; iss >> temp_value;)
    {
      values.push_back(temp_value);
    }
    data.push_back({ name, values });
  }

  /* wyswietlanie wszystkich elementów
  for(const auto &p : data)
  {
    cout << p.first << " ";
    for(const auto &v : p.second)
    {
      cout << "\'" << v << "\' ";
    }
    cout << endl;
  }
  */

  // wyswietlanie tylko drugiego elementu
  cout << data[1].first << ": " << data[1].second[0] << " " << data[1].second[1];
}

Wtedy masz dostęp do wszystkiego.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0