Pobieranie strony

0

Witam,
chciałbym móc pobierać plik html podanej strony. Na razie mam coś takiego:

void connect(int browserSocked, string ip_addr, string page)
{
  int socketDesc;
  char buf[256]; 

  struct addrinfo hints{};
  hints.ai_family  = PF_UNSPEC;
  hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
  struct addrinfo *addr;

  getaddrinfo( ip_addr.data(), "80", &hints, &addr );

  socketDesc = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
  if(socketDesc == -1)
  {
    cout << "Failed set socket!!!" << endl;
    return;
  }

  if(connect(socketDesc, addr->ai_addr, sizeof( struct sockaddr_in )) < 0)
  {
    cout << "Failed to connect!!!" << endl;
    return;
  }

  sprintf(buf, "GET %s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nUser-Agent: bsc.c\r\n\r\n", page.data(), ip_addr.data());
  write(socketDesc, buf, strlen(buf));

  while((recv(socketDesc, buf, sizeof(buf), 0)) > 0)
    write(browserSocked, buf, sizeof(buf));

  close(socketDesc);
  close(browserSocked); 
}

int main()
{
  signal(SIGINT, signal_callback_handler);

  #define SERVER_PORT 5555
  #define QUEUE_SIZE 1
  int nSocketDesc, nClientSocket;
  int nBind, nListen;
  struct sockaddr_in stAddr, stClientAddr;
  socklen_t sockAddrSize;
  char buffer[50];
  string ip_addr = "";
  int nFoo = 1;
  string page = "";

  stAddr.sin_family = AF_INET;
  stAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  stAddr.sin_port = htons(SERVER_PORT);

  nSocketDesc = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if(nSocketDesc < 0)
  {
    cout << "Can't create a socket!!!" << endl;
    exit(1);
  }
  setsockopt(nSocketDesc, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char*) &nFoo, sizeof(nFoo));

  nBind = bind(nSocketDesc, (struct sockaddr*) &stAddr, sizeof(struct sockaddr));
  if(nBind < 0)
  {
    cout << "Can't bind a name to a socket!!!" << endl;
    exit(2);
  }

  nListen = listen(nSocketDesc, QUEUE_SIZE);
  if(nListen < 0)
  {
    cout << "Can't set queue size!!!" << endl;
    exit(3);
  }

  while(true)
  {
    sockAddrSize = sizeof(struct sockaddr);
    nClientSocket = accept(nSocketDesc, (struct sockaddr*) &stClientAddr, &sockAddrSize);
    if(nClientSocket < 0)
    {
      cout << "Can't create a connection's socket!!!" << endl;
      exit(4);
    }   

    string temp;
    if(read(nClientSocket, buffer, sizeof(buffer)) > 0)
      temp = buffer;

    if(temp.empty() == true)
      continue;

    unsigned int i;
    for(i = 0; i < temp.size(); i++)
    {
       if(temp[i] == '/')
        break; 
       else if(temp[i] == '\n')
       {
        ++i;
        break;
       }
       ip_addr += temp[i];      
    }
    if(i == temp.size())
      page = "/";
    else
    {
      for(; i < temp.size(); i++)
        page += temp[i];      
    }         

    connect(nClientSocket, ip_addr, page); 
    ip_addr = "";
    page = "";
  }

  close(nSocketDesc);
  return 0;
}

Łącze się poprzez netcata i wysyłam na nClientSocket stringa np. 'www.google.pl'. Jednak działa to różnie i zwraca błąd, który zwrócił web serwer.
Czy poprawnie wysyłam zapytanie?
Jak mogę zmodyfikować kod bym mógł z przeglądarki łączyć się poprzez mój serwer z dowolną stroną?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0