typedef w c.

0

typedef bool func (const struct e a, void p);

Jak to rozumiec?

1

Tak, że od teraz typ func to funkcja przyjmująca wskaźnik na stałą strukturę e oraz wskaźnik na pustą wartość a zwracająca typ bool.

2

Deklaruje func jako "prototyp" funkcji, która zwraca bool i przyjmuje 2 wskaźniki. Przy czym to nie jest to samo co deklaracja typu "wskaźnika funkcji".

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

struct e { int x; };

typedef bool func (const struct e *a, void* p);
func foo;
func bar;
func baz;

typedef bool (*fptr)(const struct e* a, void* p);

int main() 
{
  struct e str;
  void* ptr = NULL;
  
  fptr pointer1 = foo;
  pointer1(&str, ptr);
  
  func* pointer2 = bar;
  pointer2(&str, ptr);
  
  baz(&str, ptr);
  
  return 0;
}

bool foo(const struct e* a, void* p)
{
  puts("foo");
  return false;
}

bool bar(const struct e* a, void* p)
{
  puts("bar");  
  return true;
}

bool baz(const struct e* a, void* p)
{
  puts("baz");
  return true;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1