Gra w kółko i krzyżyk

0

Znalazłam taki algorytm, czy ktoś umiałby zmienić go na taki, który ma dwuwymiarowe talice dynamiczne a wymiar tablicy zamiast 3 jest równy n i wygrywa się przy usawieniu pięciu kółek lub krzyżyków w jednej linii lub na ukos?

#include <stdio.h>

#define Nic 0
#define Gracz_X 1
#define Gracz_O 2
#define SZEROKOSC 3
#define WYSOKOSC 3
#define ROZMIAR (SZEROKOSC*WYSOKOSC)

short najlepsze_pole=-1;
long licznik;

typedef struct ListaWolnychPol
{
short WolnePola [ROZMIAR];
short DlugoscListy;
} WolnePola;

void PokazPlansze(const char Plansza[])
{
int i, j;

for (i = 0; i < WYSOKOSC; i++) {
  for (j = 0; j < SZEROKOSC; j++) {
    switch (Plansza[i * SZEROKOSC + j]) {
      case Nic: printf("."); break;
      case Gracz_X: printf("x"); break;
      case Gracz_O: printf("o"); break;
    }
  }
  printf("\n");
}

}

char Wygrana(const char Plansza[], const char gracz)
{
short i, j, k;

// pionowa
for (i = 0; i < 3; i++) {
  k = 0;
  for (j = 0; j < 3; j++)
    if (Plansza[j * 3 + i] == gracz)
      k++;

 	if (k == 3)
    return 1;
}

// pozioma
for (i = 0; i < 3; i++) {
  k = 0;
  for (j = 0; j < 3; j++)
    if (Plansza[j + i * 3] == gracz)
      k++;

if (k == 3)
  return 1;
 }

// ukosna
k = 0;
for (i = 0; i < 3; i++)
  if (Plansza[i + i * 3] == gracz)
    k++;

if (k == 3)
  return 1;

k = 0;
for (i = 0; i < 3; i++)
  if (Plansza[2 - i + i * 3] == gracz)
    k++;

if (k == 3)
  return 1;

return 0;

}

WolnePola GenerujListeWolnychPol(const char Plansza[])
{
WolnePola WP;
short i;

WP.DlugoscListy = -1;

for (i = 0; i < ROZMIAR; i++)
  if (Plansza[i] == Nic)
  WP.WolnePola[++WP.DlugoscListy] = i;

return WP;

}

short MiniMax(const char Plansza[], const short glebokosc, const char gracz)
{
WolnePola WolneRuchy;
short Najlepszy, tmp;
short i, k;
char Plansza_tmp[ROZMIAR];
char gracz_nastepny;

if (gracz == Gracz_X)
  gracz_nastepny = Gracz_O;
else gracz_nastepny = Gracz_X;

if (glebokosc % 2 != 0) {
  if (Wygrana(Plansza, gracz) == 1) // Wygralismy
    return 1;
} else if (Wygrana(Plansza, gracz_nastepny) == 1) // Przegralismy
  return -1;

WolneRuchy = GenerujListeWolnychPol(Plansza);

if (WolneRuchy.DlugoscListy == -1) // Remis
  return 0;

if (glebokosc % 2 == 0)
  Najlepszy = -100;
else Najlepszy = 100;

for (k = 0; k <= WolneRuchy.DlugoscListy; k++) {
  for (i = 0; i < ROZMIAR; i++)
    Plansza_tmp[i] = Plansza[i];

  if (glebokosc % 2 == 0)
    Plansza_tmp[WolneRuchy.WolnePola [k]]=gracz;
  else Plansza_tmp[WolneRuchy.WolnePola [k]] = gracz_nastepny;

  tmp = MiniMax(Plansza_tmp, glebokosc + 1, gracz);
licznik++;

  if (glebokosc % 2 == 0) {
    if (tmp > Najlepszy) {
      Najlepszy = tmp;
      if (glebokosc == 0)
        najlepsze_pole = WolneRuchy.WolnePola[k];
    }
  } else {
    if (tmp < Najlepszy)
      Najlepszy = tmp;
  }
}

return Najlepszy;

}

int main ()
{
/* char Plansza[ROZMIAR]= {Gracz_O, Nic, Nic,
Gracz_X, Gracz_X, Gracz_O,
Gracz_O, Gracz_X, Nic};*/

char Plansza[ROZMIAR]= {   Nic,   Nic,   Nic,
               Nic,   Nic,   Nic,
               Nic,   Nic,   Nic };

short i;

printf("wartosc koncowa: %d\n", MiniMax(Plansza, 0, Gracz_O));
printf("wykonano %d sprawdzen\n", licznik);
Plansza[najlepsze_pole] = Gracz_O;
PokazPlansze(Plansza);

return 0;

}

1

i jak ma ta pomoc wygladac? jezeli chcesz gotowca to co oferujesz w zamian? Jezeli poszukujesz pomocy to zadaj konkretne pytanie z czym masz problem

1

widze ze edytowalas temat.
Ja go moge zmienic na taki jaki chcesz.

250 zl

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1