Polimorfizm, dziwna sytuacja

0
 #include <iostream>

using namespace std;

class vehicle
{
public:
  virtual void show()
  {
    cout << "aaaa" << endl;
    show();
  }
};

class car:public vehicle
{
public:
  void show()
  {
    cout << "bbb" << endl;
  }
};

int main()
{
  vehicle *ptr;
  car autko;
  ptr=&autko;
  ptr->vehicle::show();
  return 0;
}

Dlaczego przy takim wywołaniu funkcji show uruchamia się zarówno funkcja z klasy bazowej jak i pochodnej?

2

Bo tak napisałeś funkcję. Wywołanie show() z klasy bazowej (a to właśnie robisz) powoduje wypisanie "aaaa" i kolejne wywołanie funckji show().

2
ptr->vehicle::show();<\code>
Taki zapis oznacza że `vehicle::show` to tzw. `qualified-id`, natomiast samo `vehicle::` to `nested-name-specifier`. Semantyka jest banalna, wywołujesz explicit metodę `show` z klasy `vehicle`. Metodę tę wołasz na pointerze wskazującym na klasę pochodną `car`, zatem w środku metody `show` z klasy bazowej wołasz już metodę z klasy `car`.
3

Wydaje mi się że to chciałeś osiągnąć:

#include <iostream> 
using namespace std;
 
class vehicle
 {
  public:
  virtual void show() { cout<<"aaaa"<<endl; }
 };
 
class car:public vehicle
 {
  public:
  virtual void show()
   {
   vehicle::show();
   cout<<"bbb"<<endl;
   }
 };
 
int main()
 {
  vehicle *ptr;
  car autko;
  ptr=&autko;
  ptr->vehicle::show();
  return 0;
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1