Klasy, zadanie

0

Witam serdecznie.
Dostałem na egzaminie takie zadanie:

Istnieje klasa A, która zawiera tablicę, następnie istnieje klasa B, która posiada statycznie atrybut jako wskaźnik na klasę A. Po klasie B dziedziczy klasa B1 i B2 . Po klasie B1 i B2 dziedziczy klasa C. W klasie B znajdują sie dwa atrybuty (int), podobne atrybuty zawierają inne klasy. Wszystkie atrybuty we wszystkich klasach mają być prywatne. Przydzielić liczby z pliku do odpowiednich klas. Zaprogramować za pomocą operatora strumieniowego.
Zadaniem klasy A jest obliczenie sumy elementów tablicy. Zadanie to wykonać przed tworzeniem obiektu w programie. Każda klasa oblicza y=a+b*x (a i b to atrybuty klasy a x to suma elementów tablicy z klasy A).
Następnie stworzyć tablice w której umieścisz obiekty różnych typów. W jednej pętli obliczyć sumę wszystkich cząstkowych wyników, które posiada każda klasa.

Napisałem taki oto kod : http://pastebin.com/5hNfWT6u

Nie spełnia on wymogów:

  • nie wiem jak stworzyć statyczny atrybut jako wskaźnik na klasę A
  • pobieranie wyniku sumy elementów z tablicy zrobiłem na zasadzie zwracania przez klasę A wyniku i przekazywania go dalej jako parametr do innych klas, ale pewnie chodziło to by każda klasa mogła pobrać wynik z klasy A.

Jak to ugryźć ?

0
static A*a;

to drugie to wg mnie nie jest pytaniem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1