Witam!

Chciałbym zapisać QByteArray, będzie się to odbywać cyklicznie na ciągle otwartym pliku do zapisu.

#include <QFile>
#include <QByteArray>
#include <QDataStream>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QFile file("test.txt");
  file.open(QFile::WriteOnly);

  QDataStream out(&file);

// przyklad jednego zapisu
  QByteArray b;
  b.reserve(1);
  b.resize(1);
  b[0] = 9;

  out << b;

  file.close();
  return 0;
}

Czy jest sens wykorzystywać QDataStream?
Czy po prostu:

file.write(b);

Kiedy stosować QDataStream?
Dodatkowo QDataStream dodaje jakiś nagłówek:

$ hexdump -C test.txt
00000000 00 00 00 01 09                  |.....|
00000005

Nie chciałbym zapisywać niepotrzebnych rzeczy gdzie wale strumieniem bajtów, ponieważ to będą małe porcje, których będzie dużo.