Konstruktor przyjaciel

0

Czy konstruktor może być przyjacielem innej klasy jako funkcja ?

2
#include <iostream>
using namespace std;

class Foo{
friend class Bar;
  Foo(){}
};

struct Bar{
  void fizz(){
    Foo foo;
  }
};

int main() {
  Bar bar;
  bar.fizz();
  Foo foo;
  return 0;
}
3
struct foo;

struct bar {
 bar(foo& f);
 void buzz(foo& f);
};

struct foo {
 friend bar::bar(foo&);

private:
 int secret;
};

bar::bar(foo& f) { 
 f.secret = 10; // hłehłehle 
}

void bar::buzz(foo& f) {
 //f.secret = 10; nope 
}

int main() {
 foo f;
 bar b(f);
 b.buzz(f);
 return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0