usuwanie pojedynczych rekordow

0

Cześć nie moge znależc jak usunac tylko jeden pojedynczy rekord bo chce go zastosowac w funcji kasuj, czy ktos mialby pomysl jak nie zmieniajac programu usuwac wybrane rekordy.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include<conio.h>
#include<string.h>
using namespace std;
//---------------------------
struct biblioteka
{
  char tytul[20];
  int rok_wyd;
  char rodzaj[20];
  char autor[20];
  char miejsce_wyd[20];
};
biblioteka a;
//---------------------------
int menu();
void wprowadz_dane(); 
void wyswietl_dane(); 
void kryterium_1(); 
void kryterium_2();
void kasuj(); 
//---------------------------
int main()
{
  int koniec=1,wybor;
  while(koniec)
  {    wybor=menu();

    if(wybor==6)
      koniec=0;
    else
      switch(wybor)
      {
        case 1: wprowadz_dane();
            break;
        case 2: wyswietl_dane();
            break;
        case 3: kryterium_1();
            break;
        case 4: kryterium_2();
            break;
        case 5: wyswietl_dane();
            kasuj();
            break;

      }
  }
  return 0;
}
//---------------------------
int menu()
{
  int wybor;
  cout << "- - - M E N U - - -"<<endl;
  cout << "1-wprowadz dane"<<endl;
  cout << "2-wyswietl dane z pliku"<<endl;
  cout << "3-wyszykiwanie wg kryterium miejsce wydania"<<endl;
  cout << "4-wyszykiwanie wg kryterium rodzaj"<<endl;
  cout << "5-skasuj zawartosc pliku"<<endl;
  cout << "6-zakoncz program"<<endl<<endl;
  cin >> wybor;  

  return wybor;  
}
//---------------------------
void wprowadz_dane()
{

  ofstream plik1("dane1.dat",ios::binary | ios::app| ios::out);

    cout<<"Podaj tytul ksiazki: ";
    cin>>a.tytul;
    cout<<"Podaj autora ksiazki: ";
    cin>>a.autor; 
    cout<<"Podaj rodzaj ksiazki(epika, liryka, dramat): ";
    cin>>a.rodzaj; 
    cout<<"Podaj rok wydania ksiazki: ";
    cin>>a.rok_wyd; 
    cout<<"Podaj miejsce wydania ksiazki(Warszawa, Wroclaw Krakow): ";
    cin>>a.miejsce_wyd; 

    plik1.write(reinterpret_cast<char*>(&a),sizeof(a));

  plik1.close();
  system("cls");
}
//---------------------------
void wyswietl_dane()
{

  int i=1;
  ifstream plik("dane1.dat",ios::binary| ios::in);
  while (1)
    {
        plik.read(reinterpret_cast<char*>(&a),sizeof(a));
        if(plik.eof()) break;

    cout<<i<<" "<<a.tytul<<" "<<a.autor<<" "<<a.rodzaj<<" "<<a.rok_wyd<<" "<<a.miejsce_wyd<<endl;
    i++;
  }
  plik.close();
  getch();
  system("cls");
}
//---------------------------

void kryterium_1()
{
  int i=1;
  char miejsce[20];
  cout<<"Wedlug jakiego miejsca ma zostac wyswietlona lista?"<<endl;
  cout<<"Do wyboru: Warszawa, Wrocław, Krakow?"<<endl;
  cin>>miejsce;
  ifstream plik("dane1.dat",ios::binary| ios::in);

  while (1)
    {

  plik.read(reinterpret_cast<char*>(&a),sizeof(a));
  if(plik.eof()) break;
  if (strcmp(a.miejsce_wyd,miejsce) ==0)
  {
    cout<<i<<" "<<a.tytul<<" "<<a.autor<<" "<<a.rodzaj<<" "<<a.rok_wyd<<" "<<a.miejsce_wyd<<endl;
    i++;

  }}
  plik.close();
  getch();
  system("cls");
}

void kryterium_2()
{
  int i=1;
  char rodzaj[20];
  cout<<"Wedlug jakiego rodzaju ma zostac wyswietlona lista?"<<endl;
  cout<<"Do wyboru: epika, liryka, dramat?"<<endl;
  cin>>rodzaj;
  ifstream plik("dane1.dat",ios::binary| ios::in);

  while (1)
    {

  plik.read(reinterpret_cast<char*>(&a),sizeof(a));
  if(plik.eof()) break;
  if (strcmp(a.rodzaj,rodzaj) ==0)
  {
    cout<<i<<" "<<a.tytul<<" "<<a.autor<<" "<<a.rodzaj<<" "<<a.rok_wyd<<" "<<a.miejsce_wyd<<endl;
    i++;

  }}
  plik.close();
  getch();
  system("cls");
}
//---------------------------
void kasuj()
{int i;
int n;
cout<<"podaj numer ksiazki do usuniecia"<<endl;
cin>>n;
  ofstream plik1("dane1.txt", ios::trunc | ios::out);
  plik1.close();    
  system("cls");
}
1

Na lenia:

 1. wczytaj wszystkie linie do wektora
 2. usuń linię
 3. zapisz wektor do pliku

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0