dlaczego tak jest?

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-25 20:34

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego program w podkreślonych iteracjach nie bierz wartości z poprzedniej iteracji lecz jakąś wartość z nie wiadomo skąd?


#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <random>
#include <cmath>
#include <math.h>
#include <fstream>

using namespace std;

void proba_referencyjna_jednostajny();
void proba_referencyjna_laplace();
void proba_referncyjna_normalny();
void proba_referncyjna_arcsin();
float p_xref_jednostajny(float xref);
float p_xref_laplace(float xref);
float p_xref_normalny(float xref);
float p_xref_arcsin(float xref);
float sgn1(float x);

void main()
{
  proba_referencyjna_jednostajny();
}

void proba_referencyjna_jednostajny()
{
  //float tablica[liczba wierszy][liczba kolumn]
  float xref[200];
  float j, k, l, n;        // gdzie n-liczebnosc
  float cov[200][200];      //cov k l
  float covodwrotna[200][200];
  float a[200][3];
  float at[3][200];
  float pom1[3][200];
  float pom2[200][200];
  float pom2odwrucona[3][3];
  float REC[3][200];

  cout << "ROZKLAD JEDNOSTAJNY \n";
  cout << "Podaj liczebnosc n \n";
  cin >> n;

  //wyznaczanie x referencyjnego
  k = 1.0;
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)
  {
    xref[i] = (k / (n + 1) - 0.5) * 2 * sqrt(3);
    k = k + 1.0;
  }

  //Wyznaczanie miaczierzy kowariancji
  k = 1.0;
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)//k
  {
    l = 1.0;
    for (int j = 1; j <n + 1; j++)//l
    {
      if (i < j)
      {
        cov[j][i] = (k*(n + 1 - l) / (n*pow(n + 1, 2)))*(1 / (p_xref_jednostajny(xref[i]) * p_xref_jednostajny(xref[j])));
        //cout << k << "|" << l << "|" << xref[i]<<"|"<<xref[j] << "|" << cov[i][j] << "\n";
      }
      else
      {
        cov[j][i] = (l*(n + 1 - k) / (n*pow(n + 1, 2)))*(1 / (p_xref_jednostajny(xref[i]) * p_xref_jednostajny(xref[j])));
        //cout << k << "|" << l << "|" << xref[i] << "|" << xref[j] << "|" << cov[i][j] << "\n";
      }
      l = l + 1.0;
    }
    k = k + 1.0;
  }

  //Obliczanie macierz A
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)
  {
    a[i][2] = 1.0;
    a[i][1] = xref[i];
  }

  //Wyznaczanie macierz A transponowanej
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)
  {
    at[1][i] = 1.0;
    at[2][i] = a[i][1];
  }

  //Wyznaczanie macierzy kowariancji odwruconej
  for (int i = 1; i < n+1; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j <n+1 ; j++)//l
      covodwrotna[j][i] = cov[j][i];

  }

  for (int i = 1; i < n+1; i++)
  {
    covodwrotna[i][i] = 1 / covodwrotna[i][i];
    for (int j = 1; j < n+1; j++) if (j != i)
    {
      covodwrotna[j][i] = covodwrotna[j][i] * covodwrotna[i][i];
      for (int k = 1; k < n + 1; k++) if (k != i)
      {
        covodwrotna[j][k] -= covodwrotna[j][i] * covodwrotna[i][k];
        if ( j == (n))
          covodwrotna[i][k] = -(covodwrotna[i][k] * covodwrotna[i][i]);
      }
    }
  }
  int w = n;
  for (int j = 1; j < w; j++) covodwrotna[w][j] = -(covodwrotna[w][j] * covodwrotna[w][w]);

  //Wyznaczanie macierz REC
    //Mnożenie macierzy At i W(covodwrtorna)->>pom1
  float suma, iloczyn, x;
  for (int i = 1; i<3; i++)
    for (int l = 1; l < n + 1; l++)
    {
      pom1[i][l] = 0;
    }
    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
      for (int l = 1; l < n+1; l++)
      {
        for (int j = 1; j < n+1; j++)
        {

          pom1[i][l] = pom1[i][l] + at[i][j] * covodwrotna[j][l];

          cout << pom1[i][l] << "=" << pom1[i][l] << "+" << at[i][j] << "*" << covodwrotna[j][l]<<"\n";
        }
      } 
    }

  // pom1*at -> pom2
    for (int i = 1; i<3; i++)
    for (int l = 1; l < n + 1; l++)
    {
      pom2[i][l] = 0;
    }
    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
      for (int l = 1; l < 3; l++)
      {
        for (int j = 1; j < n + 1; j++)
        {
          cout << pom2[i][l] << "+" << pom1[i][j] << "*" << a[j][l] << "=";
          pom2[i][l] = pom2[i][l] + pom1[i][j] * a[j][l];
          cout << pom2[i][l]<<"  \n";
        }cout << l << "  l\n";
      }cout << i << "  i \n";
    }

    pom2[1][1] = pom2[2][2] = 0;

    ///odw pom2
    float y;
    y = 1 / ((pom2[1][1] * pom2[2][2]) - (pom2[2][1] * pom2[1][2]));
    pom2odwrucona[1][1] = pom2[2][2] * y;
    pom2odwrucona[1][2] = -pom2[1][2] * y;
    pom2odwrucona[2][1] = -pom2[2][1] * y;
    pom2odwrucona[2][2] = pom2[1][1] * y;

    // obliczanie pom2odwrucone*pom2
    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
      for (int j = 1; j < n + 1; j++)
      {
        REC[i][j] = 0;
      }
    }

    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
      for (int l = 1; l < n+1; l++)
      {
        for (int j = 1; j < 3; j++)
        {
          //cout << pom2[i][l] << "+" << pom1[i][j] << "*" << a[j][l] << "=";
          REC[i][l] = REC[i][l] + pom2odwrucona[i][j] * pom1[j][l];
          //cout << pom2[i][l] << "  \n";
        }cout << l << "  l\n";
      }cout << i << "  i \n";
    }
  // Wyswietlanie obliczonych danych
  cout << "Liczebnosc = " << n << "\n";
  cout << "\n";
  cout << "X referencyjne \n";
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)
  {
    cout.width(10);
    cout << xref[i] << " ";
  }
  cout << "\n";
  cout << "\n";
  cout << "Macierz kowariancji \n";
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < n + 1; j++)//l
    {
      cout.width(10);
      cout << cov[j][i] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";
  cout << "Macierz A \n";
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)
  {
    cout.width(10);
    cout << a[i][1] << " | " << a[i][2] << "\n";
  }
  cout << "\n";
  cout << "Macierz A transponowana \n";
  for (int i = 1; i < 2 + 1; i++)
    {
      for (int j = 1; j < n + 1; j++)
      {
          cout.width(10);
          cout << at[i][j] << " ";
        }
      cout << "\n";
    }  
  cout << "\n";
  cout << "Macierz kowariancji odwrotna \n";
  for (int i = 1; i < n + 1; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < n + 1; j++)//l
    {
      cout.width(10);
      cout << covodwrotna[j][i] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";
  cout << "Macierz REC \n";
  for (int i = 1; i <3; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < n + 1; j++)//l
    {
      cout.width(15);
      cout << pom1[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";
  for (int i = 1; i <3; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < 3; j++)//l
    {
      cout.width(15);
      cout << pom2[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";
  for (int i = 1; i <3; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < 3; j++)//l
    {
      cout.width(15);
      cout << pom2odwrucona[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";
  for (int i = 1; i <3; i++)//k
  {
    for (int j = 1; j < n+1; j++)//l
    {
      cout.width(15);
      cout << REC[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
}

float p_xref_jednostajny(float xref)
{
  float px;
  if (abs(xref) <= sqrt(3))
    px = 1 / (2 * sqrt(3));
  else
    px = 0;
  return px;
}
PS odwrócona bo odwracać. - hauleth 2015-01-26 02:48

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 20:38

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

Lokalizacja: Szczecin

2

to jest za długie, nikt tego Ci nie sprawdzi (no chyba, że mi na złość), dodaj więcej printów i analizuj gdzie się pieprzy

Serio? Printy zamiast debugera? :( Czemu? :( - Shalom 2015-01-26 00:31
zobacz ile on ma forów, jeżeli widzisz tutaj opcje debugowania krok po kroku zamiast stworzenia sobie historii w pliku czy consoli to ja się z Tobą tym razem nie zgadzam :D - gośćabc 2015-01-26 01:22
Ale to jest już jego problem. Przynajmniej będzie miał nauczę żeby na drugi raz nie pisać takiego spaghetti. - Shalom 2015-01-26 01:22

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 20:42

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

właśnie to robiłem i problem w tym że w jednej z iteracji pobiera nie taka wartość z tablicy jaka powinna być ponieważ powinno pobrać 1 a pobiera -5.96046e-008 dotyczy to petli która zaczyna się po następującym komentarzu
//Wyznaczanie macierz REC
//Mnożenie macierzy At i W(covodwrtorna)->>pom1

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 20:45

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

Lokalizacja: Szczecin

0

albo wyszedłeś poza zakres tablicy albo nie zainicjalizowałeś, napisz sobie funkcję print, i printuj całość przed każdą operacją zapisania i po zapisaniu, i znajdziesz miejsce z błędem

edytowany 1x, ostatnio: gośćabc, 2015-01-25 20:45

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 21:19

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Raczej za zakres tablicy nie wychodzi sprawdzałem w załączniku jest potwierdzenie

miedzy znacznikiem | jest adres do komórki w tablicy

edytowany 2x, ostatnio: Qwr2, 2015-01-25 21:43

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 21:59
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 3 godziny temu

2015-01-26 01:26

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

po sprawdzeniu debugerem znalazłem coś ciekawego a mianowicie: wynikiem działania 1 + -1 jest =-5.96046e-008. Ma ktoś jakiś pomysł jak to wytłumaczyć, składniki działania jak i wynik są typu float tak samo ma się sytuacja dla zmiennych typu double.

jakby kogoś interesował odpowiedzi na tak trudne pytanie to już mówię jak sprawa wygląda. Otóż za jedynkami stoją nastepujące dokładne cyfry
1 jest przybliżeniem 0.99999982118606567
-1 jest przybliżeniem -0.99999988079071045

A kompilator do obliczenia wyniku działania bierz dokładne wartości czyli:
0.99999982118606567+-0.99999988079071045 =-0,00000005960464478 co po zapisaniu w notacji wykładniczej daje -5.96046e-008

edytowany 2x, ostatnio: Qwr2, 2015-01-26 01:39

Pozostało 580 znaków

2015-01-26 01:37
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 5 godzin temu

@Qwr2 a jesteś pewny że to jest dokładnie 1-1? Bo jeśli te 1 to wyniki obliczeń float to wcale nie muszą być takie "dokładne" ;)


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2015-01-26 01:39

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

właśnie się o tym przekonałem

Temat do zamkniecia

edytowany 1x, ostatnio: Qwr2, 2015-01-26 02:37

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0