winapi zakładka kontrolki

0

Witam,

Jak zapobiec rysowaniu się kontrolek na 2 zakładkach naraz. Gdy uruchomie program wszystkie kontrolki rysują sie na obu zakładkach (co jest logiczne bo dopiero potem ukrywam na jednaj a na drugiej pokazuje) dopiero jak klikne w drugą zakładke zaczyna działać poniższy kod i pokazują się na zakładkach do nich przypisanych.

Teraz moje pytanie.

Jak to obejść ? Żeby od razu zadziałał poniższy kod.

case WM_NOTIFY:

n =( LPNMHDR ) lParam;
if( n->code == TCN_SELCHANGE && n->hwndFrom == hTab ) // Sprawdza, czy uchwyt pochodzi od hTab
{
  int index = TabCtrl_GetCurSel( hTab );
  switch( index ) 
  {
  case ID_TAB_1:
    ShowWindow( hListView, SW_SHOW );
    ShowWindow( hEdit, SW_HIDE );
    break;
  case ID_TAB_2:
    ShowWindow( hEdit, SW_SHOW );
    ShowWindow( hListView, SW_HIDE);
    break;
    //itd.
  }
}
break;
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
  }
  return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
} 
1

Na początku programu (np. w WM_CREATE) wyślij sobie WM_NOTIFY z wyborem pierwszej zakładki, to wykona się kod ukrywający niepotrzebne kontrolki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0