SkyBox w opengl. Nie moge załadować i wyswietlic tekstury.

0

Witam. Próbuje napisać małą grę przy której pisaniu uczę się OpenGL. Niestety jak to czasem bywa napotkałem na pewien problem .
Nie mogę załadować tekstury do programu i jej wyświetlić:

 
GLuint cubeTexture;
GLbyte *gltReadTGABits(const char *szFileName, GLint *iWidth, GLint *iHeight, GLint *iComponents, GLenum *eFormat, GLbyte *pData = NULL);

...

void SkyBox()
{
  glPushMatrix();

    glTranslatef( Player.getX(), Player.getY(), Player.getZ() );

    glEnable( GL_TEXTURE_CUBE_MAP );

    glBindTexture( GL_TEXTURE_CUBE_MAP, cubeTexture );
    MakeCube( 5.0f );

    glDisable( GL_TEXTURE_CUBE_MAP );

  glPopMatrix();
}

...

void SkyInit()
{
  const char *szCubeFaces[6] = { "pos_x.tga",
                  "neg_x.tga",
                  "pos_y.tga",
                  "neg_y.tga",
                  "pos_z.tga",
                  "neg_z.tga" };

  GLenum cube[6] = { GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X,
             GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X,
             GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y,
             GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y,
             GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z,
             GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z };
  GLbyte *pBytes;
  GLint iWidth, iHeight, iComponents;
  GLenum eFormat;
  int i;

  // Usuwanie tylnych œcian wielok¹tów
  glCullFace(GL_BACK);
  glFrontFace(GL_CCW);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);

  glGenTextures(1, &cubeTexture);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, cubeTexture);

  // Tworzenie map tekstur
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_R, GL_CLAMP_TO_EDGE);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);


  // £adowanie obrazów tekstury szeœciennej
  for(i = 0; i < 6; i++){
    // £adowanie tej mapy tekstury
    pBytes = gltReadTGABits(szCubeFaces[i], &iWidth, &iHeight, &iComponents, &eFormat);
    glTexImage2D(cube[i], 0, iComponents, iWidth, iHeight, 0, eFormat, GL_UNSIGNED_BYTE, pBytes);
    free(pBytes);
  }
}

typedef struct
{
  GLbyte	identsize;           // Size of ID field that follows header (0)
  GLbyte	colorMapType;          // 0 = None, 1 = paletted
  GLbyte	imageType;           // 0 = none, 1 = indexed, 2 = rgb, 3 = grey, +8=rle
  unsigned short	colorMapStart;     // First colour map entry
  unsigned short	colorMapLength;     // Number of colors
  unsigned char 	colorMapBits;      // bits per palette entry
  unsigned short	xstart;         // image x origin
  unsigned short	ystart;         // image y origin
  unsigned short	width;         // width in pixels
  unsigned short	height;         // height in pixels
  GLbyte	bits;              // bits per pixel (8 16, 24, 32)
  GLbyte	descriptor;           // image descriptor
} TGAHEADER;

GLbyte *gltReadTGABits(const char *szFileName, GLint *iWidth, GLint *iHeight, GLint *iComponents, GLenum *eFormat, GLbyte *pData)
	{
  FILE *pFile;			// File pointer
  TGAHEADER tgaHeader;		// TGA file header
  unsigned long lImageSize;		// Size in bytes of image
  short sDepth;			// Pixel depth;
  GLbyte	*pBits = NULL;     // Pointer to bits

  // Default/Failed values
  *iWidth = 0;
  *iHeight = 0;
  *eFormat = GL_RGB;
  *iComponents = GL_RGB;

  // Attempt to open the file
  pFile = fopen(szFileName, "rb");
  if(pFile == NULL) {
    cout << "Blad 1\n";
    return NULL;
  }

  // Read in header (binary)
  fread(&tgaHeader, 18/* sizeof(TGAHEADER)*/, 1, pFile);

  // Get width, height, and depth of texture
  *iWidth = tgaHeader.width;
  *iHeight = tgaHeader.height;
  sDepth = tgaHeader.bits / 8;

  // Put some validity checks here. Very simply, I only understand
  // or care about 8, 24, or 32 bit targa's.
  if( tgaHeader.bits != 8 && tgaHeader.bits != 24 && tgaHeader.bits != 32 ) {
    cout << "Blad 2\n";
    return NULL;
  } 

  // Calculate size of image buffer
  lImageSize = tgaHeader.width * tgaHeader.height * sDepth;

  // Allocate memory and check for success
  if(pData == NULL)
    pBits = (GLbyte*)malloc(lImageSize * sizeof(GLbyte));
  else
    pBits = pData;

  // Read in the bits
  // Check for read error. This should catch RLE or other
  // weird formats that I don't want to recognize
  if(fread(pBits, lImageSize, 1, pFile) != 1){
    if(pBits != NULL)
      free(pBits);

    cout << "Blad 3\n";
    return NULL;
  }

  // Set OpenGL format expected
  switch(sDepth)
		{
    case 3:
      *eFormat = GL_BGR;
      *iComponents = GL_RGB;
      break;
    case 4:
      *eFormat = GL_BGRA;
      *iComponents = GL_RGBA;
      break;
    case 1:
      *eFormat = GL_LUMINANCE;
      *iComponents = GL_LUMINANCE;
      break;
    default:
    break;
		}

  // Done with File
  fclose(pFile);

  // Return pointer to image data
  cout << " ok ";
  return pBits;
}

Błąd w czytywaniu plików występuje w miejscu :

 
...
if( tgaHeader.bits != 8 && tgaHeader.bits != 24 && tgaHeader.bits != 32 ) {
    cout << "Blad 2\n";
    return NULL;
  } 
...

Może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak? Kod wczytujący tekstury pochodzi z książki OpenGl księga eksperta wyd. V.
Z góry dziękuje za pomoc :)

0

Odpalasz debugger i sprawdzasz ile wynosi ta wartość...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1