Błąd podczas kompilacji, programu z socketami

0

Miałam za zadanie uruchomić przykład, następnie pisać własne inne programy.

Problem polega na tym, że mimo kompilacji w g++, zgodnie z uwagą prowadzącego, kompilacja wyrzuca następujące błędy:

Tutaj jest kod:


[email protected]:~/Desktop/TEMAT B$ g++ -o prosty_socket PROSTY_SOCKET.cc unix.h
PROSTY_SOCKET.cc: In function 'int main()':
PROSTY_SOCKET.cc:71:24: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
PROSTY_SOCKET.cc:75:24: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]/*
  Gniazdka, najprostszy przyklad ...
  ----------------------------------
*/

#include "unix.h"
#define PORT 7000

void ObsSygnalu(int)
{ printf("pojawil sie sygnal SIGPIPE !!! (pid==%i)\n",getpid());
}
char *AdresCyfrowyKropkowy(char *name);

main()
{
 signal(SIGPIPE,ObsSygnalu);
  // na wszelki wypadek ...

 int pid,status,i,j;
 pid=fork();
 if(pid==0) // pp: tutaj bedzie serwer ...
 {
  printf("serwer: pid==%i\n",getpid()); 
   
  int sock=socket (AF_INET,SOCK_STREAM,0);

  struct sockaddr_in adres;
  memset(&adres,0,sizeof(adres));
  adres.sin_family=AF_INET;
  //adres.sin_addr.s_addr=inet_addr(AdresCyfrowyKropkowy("venus"));
  adres.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
  adres.sin_port=htons(PORT);
  i=bind(sock,(struct sockaddr *)&adres,sizeof(adres));
  printf("serwer: bind()=%i\n",i);

  listen(sock,5);

  // czekamy na dokladnie 2 klientow !
  //
  for(int licznik=1;licznik<=2;licznik++)
  {
   printf("serwer: czekam na klienta nr %i\n",licznik);
   int nowy_sock=accept(sock,NULL,NULL);
   printf("serwer: accept()=%i\n",nowy_sock);
   printf("serwer: poczatek obslugi klienta nr %i\n",licznik);
   
   char buf[100];
   i=read(nowy_sock,buf,99);
   buf[i]=0;
   printf("serwer: read()=%i buf=%s\n",i,buf);

   j=write(nowy_sock,buf,i);
   printf("serwer: write()=%i\n",j);
    // jak widac serwer dziala jak 'echo'
    // odsyla to co przyszlo !
    
   close(nowy_sock);
  }

  close(sock);
  exit(0);
 }
 else // pm: tutaj bedzie klient ...
 {
  printf("klient: pid==%i\n",getpid()); 

  extern void klient(char *);

  sleep(1);
  printf("klient: pierwsze polaczenie ...\n");
  klient("1234567890");

  sleep(1);
  printf("klient: drugie polaczenie ...\n");
  klient("QWERTYUIOP");

  i=wait(&status);
  printf("klient: wait()=%i %04X\n",i,status);
 }
}

void klient(char *c)
{
 int i,j;
 int sock=socket (AF_INET,SOCK_STREAM,0);

 struct sockaddr_in adres;
 memset(&adres,0,sizeof(adres));
 adres.sin_family=AF_INET;
 //adres.sin_addr.s_addr=inet_addr(AdresCyfrowyKropkowy("venus"));
 //adres.sin_addr.s_addr=inet_addr("1.2.3.4");
 adres.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
 adres.sin_port=htons(PORT);
 i=connect(sock,(struct sockaddr *)&adres,sizeof(adres));
 printf("klient: connect()=%i\n",i);

 i=write(sock,c,strlen(c));
 printf("klient: write()=%i\n",i);

 char buf[100];
 i=read(sock,buf,99);
 buf[i]=0;
 printf("klient: read()=%i buf=%s\n",i,buf);
 
 close(sock);
}

char *AdresCyfrowyKropkowy(char *name)
{
 struct hostent *hostp;
 if ((hostp=(struct hostent *)gethostbyname(name))!=NULL)
 {
  return inet_ntoa(*(in_addr*)*hostp->h_addr_list);
    // jak dlugo ten wynik istnieje ??????
 }
}


Oczywiście mam też plik unix.h w którym są biblioteki, jeśli będzie to potrzebne mogę załączyć.

0

To nie sa bledy, tylko ostrzezenia. Kod jest napisany w C, a kompilujesz go kompilatorem do C++, wiec pewne rzeczy po prostu w C++ sa przestarzale.

0

A tak, teraz widzę że mimo właśnie ostrzeżeń program powstał.

Czy powinnam zmienić kompilator, na kompilator dla C?

Czy oprócz ostrzeżeń, wszystko będzie w porządku?

0

No jak piszesz w C to wypadaloby uzywac kompilatora C. Poza tym wszystko powinno dzialac.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1