Podział programu na pliki

0

Cześć, mam problem z podzieleniem programu na pliki, niby wszystko dobrze według tego co znalazłem na necie. Mam trzy pliki:

main.cpp

#include "base.hpp"
//********************************************************
int main()
{
  gotoxy(2,2);
  cout << "Abc";
  return 0;
}
//********************************************************

base.cpp

#include "base.hpp"

//********************************************************
//********************************************************
inline void color(short id){
  HANDLE color;
  color = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  SetConsoleTextAttribute(color, id);
}
//********************************************************
inline void gametitle(){
  color (8);
  cout << "******************************" << endl;
  cout << "* Grzybki v1, by adamowski10 *" << endl;
  cout << "******************************" << endl;
}
//********************************************************
inline void gotoxy(int x, int y){
  COORD c;
  c.X = x - 1;
  c.Y = y + 2; // plus dwa, bo 3 linijki naglowka
  SetConsoleCursorPosition (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}
//********************************************************
inline void drawmenu(short id){
  system ("CLS");

  gametitle();
  byte active = 3; // kolor czcionki aktywnej
  byte deactive = 8; // kolor czcionki nieaktywnej

  color(deactive);
  cout << "*              *" << endl;
  cout << "*              *" << endl;
  cout << "*              *" << endl;
  cout << "******************************" << endl;
  gotoxy(5,1);
  if (id == 1){color(active);}else {color (deactive);}
  cout << " 1. Start";
  gotoxy(5,2);
  if (id == 2){color(active);}else {color (deactive);}
  cout << " 2. Informacje";
  gotoxy(5,3);
  if (id == 3){color(active);}else {color (deactive);}
  cout << " 3. Wyjscie";
  gotoxy(1,4);
}
//********************************************************
inline void menu(){
  byte id = 1;
  bool loop = true;
  char key;

  drawmenu (1);
  while (loop == true){
    // sterowanie menu
    key = getch();
    switch (key){
      case 72:
        if (id>1){id--;}
        break;
      case 80:
        if (id<3){id++;}
        break;
    }

    drawmenu (id);
  }

}
//********************************************************
bool exit(){
  system("cls");
  color (2);
  cout << "******************************" << endl;
  cout << "* ";
  color (11);
  cout << "Grzybki v1, by adamowski10";
  color (2);
  cout << " *" << endl;
  cout << "******************************" << endl;
  cout << "*  Czy na pewno chcesz   *" << endl;
  cout << "*  mnie opuscic? ;c t/n  *" << endl;
  cout << "******************************" << endl;
  char button = getch();
  if ((button == 't') or (button == 'T')){
    return 1;
  } else return 0;
}

base.hpp

#ifndef BASE_HPP_INCLUDED
#define BASE_HPP_INCLUDED

#include <iostream> // wejscie, wyjscie, wypisywanie tekstu
#include <windows.h> // system (), sleep()
#include <conio.h> // getch()
#include <string> // znaki
#include <cstdlib> // losowanie
#include <time.h>
#include <ctime>
#include <vector> // tablice dynamiczne

using namespace std;

inline void color(short id); // funcka zmieniajaca kolor czcionki
inline void gametitle(); // wyswietla naglowek w grze
inline void gotoxy(int x, int y);
inline void drawmenu(short id);
inline void menu();
bool exit();

#endif // BASE_HPP_INCLUDED

błędy programu:

 ||=== Build: Debug in Grzybki (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\Grzybki\base.hpp|17|warning: inline function 'void gotoxy(int, int)' used but never defined [enabled by default]|
obj\Debug\main.o||In function `main':|
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\Grzybki\main.cpp|5|undefined reference to `gotoxy(int, int)'|
||=== Build failed: 1 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|

Codeblock

0

Na pewno wszystkie pliki sa w projekcie?

// Po co te inline skoro i tak kompilator zrobi z tym co zechce...

0

Tak są dołączone do projektu, a gdy w base.hpp zaznaczam "compile file" i "link file" to przy kompilacji wyskakuje mi błąd "It seems that this project has no been built yet. Do you want to build it now?" Gdy klikam tak to wyskakuje

 -------------- Build: Debug in Grzybki (compiler: GNU GCC Compiler)---------------

mingw32-g++.exe -o bin\Debug\Grzybki.exe obj\Debug\base.o base.hpp.gch obj\Debug\main.o  
base.hpp.gch: file not recognized: File format not recognized
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
2

Problemem tutaj jest proba definicji funkcji inline w pliku *.cpp. W celu rozwiazania problemu, jedno z dwoch:
#Przenies definicje funkcji do pliku *.h,
#Olej inline.

0

2, dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0