[c++] rozwiązywanie sudoku

0

Mam problem i byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Mógłby mi ktoś powiedzieć czemu wyskakuje mi błąd: error C2065: 'tymczasowa' : undeclared identifier, kiedy ja zmienna "tymczasowa" przekazuje jako rgument funkcji, więc powinna byc odczytywana w tej funkcji normalnie.
A drugie pytanie to czy ktoś mi może pomóc wymyślić jak mogłabym kiedy nie znajdzie rozwiązania jeszcze raz wyszukać minimalnej ilości możliwych do wpisania cyfr w komórce, ale tak żęby to była inna komórka niż przy wcześniejszym wywołaniu tej f-cji?
Z góry dziękuję!

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include<fstream>
#include<string>

using namespace std;

struct komorka
{
  int liczba;
  bool stala;
  bool tab[9];
};

void wyswietlanie (komorka sudoku[9][9])
{
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    if(x%3==0)cout<<"-------------------------\n"; 
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      if(y%3==0)cout<<"| ";
      cout<<sudoku[x][y].liczba<<" ";
    }
    cout<<"| ";
    cout<<endl; 
  }
  cout<<"-------------------------\n";
  cout<<endl<<endl;
}

void wyswietlanie_tablic(komorka sudoku[9][9])
{
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      cout<<"x: "<<x<<"y: "<<y<<" ";
      for(int i=0; i<9; i++)
      {
        if(sudoku[x][y].tab[i]==true)cout<<i+1<<" ";
      }
      cout<<endl;
    }
  }
}
void sprawdzanie(komorka sudoku[9][9])/*****************przypisywanie wartosci false liczba ktore nie moga byc w komorce*/
{
  int x2, y2, xs, ys;
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      if(sudoku[x][y].stala!=true)
      {
        for(int i=0; i<9; i++)
        {
          y2=0;
          while(y2<9)
          {
            if(sudoku[x][y2].liczba==i+1) sudoku[x][y].tab[i]=false;
            y2++;
          }
          x2=0;
          while(x2<9)
          {
            if(sudoku[x2][y].liczba==i+1) sudoku[x][y].tab[i]=false;
            x2++;
          }
          if(x%3==0 && y%3==0)
          {
            x2=x;
            y2=y;
          }
          if(x%3==0 && y%3==1)
          {
            x2=x;
            y2=y-1;
          }
          if(x%3==0 && y%3==2)
          {
            x2=x;
            y2=y-2;       
          }
          if(x%3==1 && y%3==0)
          {
            x2=x-1;
            y2=y;          
          }
          if(x%3==2 && y%3==0)
          {
            x2=x-2;
            y2=y;
          }
          if(x%3==2 && y%3==2)
          {
            x2=x-2;
            y2=y-2;         
          }
          if(x%3==1 && y%3==2)
          {
            x2=x-1;
            y2=y-2;         
          }
          if(x%3==2 && y%3==1)
          {
            x2=x-2;
            y2=y-1;         
          }
          if(x%3==1 && y%3==1)
          {
            x2=x-1;
            y2=y-1;         
          }
          xs=x2;
          ys=y2;
          for(x2; x2<xs+3; x2++)
          {
            for (y2; y2<ys+3; y2++)
            {
              if(sudoku[x2][y2].liczba==i+1) sudoku[x][y].tab[i]=false;
            }
          }    
        }
      }
    }
  }
}

void wpisywanie_pewnych(komorka sudoku[9][9])
{
  bool zmiana=true;
  int s, ilosc;
  while(zmiana==true)
  {
    zmiana=false;
    for(int x=0; x<9; x++)
    {
      for(int y=0; y<9; y++)
      {
        if(sudoku[x][y].stala!=true)
        {
          /***********sprawdzanie czy jest tylko jeden mozliwy element w komorce******/

          s=0;
          ilosc=0;
          for(int i=0; i<9; i++)
          {
            if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
            {
              ilosc++;
              s=i+1;
            }
          }
          if(ilosc==1)
          {
            sudoku[x][y].liczba=s;
            sudoku[x][y].stala=true;
            zmiana=true;
            sprawdzanie(sudoku);
            for(int n=0; n<9; n++)
            {
              sudoku[x][y].tab[n]=false;
            }
          }
        }
      }
    }
    int z, g, t, tx, ty;
    /************sprawdzanie brakujacych liczb w wierszach*************/
    for(int x=0; x<9; x++)
    {
      for(int i=0; i<9; i++)
      {
        z=0;
        g=0;
        t=0;
        for(int y=0; y<9; y++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
        if(z==0)
        {
          for(int y=0; y<9; y++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                t=y;
              }
            }
          }
          if(g==1 && sudoku[x][t].stala!=true)
          {
            sudoku[x][t].liczba=i+1;
            sudoku[x][t].stala=true;
            zmiana=true;
            sprawdzanie(sudoku);
            for(int n=0; n<9; n++)
            {
              sudoku[x][t].tab[n]=false;
            }
          }
        }
      }
    }
    /************sprawdzanie brakujacych liczb w kolumnach*************/
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      for(int i =0; i<9; i++)
      {
        z=0;
        g=0;
        t=0;
        for(int x=0; x<9; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
        if(z==0)
        {
          for(int x=0; x<9; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                t=x;
              }
            }
          }
          if(g==1 && sudoku[t][y].stala!=true)
          {
            sudoku[t][y].liczba=i+1;
            sudoku[t][y].stala=true;
            zmiana=true;
            sprawdzanie(sudoku);
            for(int n=0; n<9; n++)
            {
              sudoku[t][y].tab[n]=false;
            }
          }
        }
      }
    }
    /********************sprawdzanie w kwadratach*******************************/
    for(int i =0; i<9; i++)
    {
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=0; y<3; y++)
      {
        for(int x=0; x<3; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1) z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=0; y<3; y++)
        {
          for(int x=0; x<3; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=3; y<6; y++)
      {
        for(int x=0; x<3; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=3; y<6; y++)
        {
          for(int x=0; x<3; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=6; y<9; y++)
      {
        for(int x=0; x<3; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=6; y<9; y++)
        {
          for(int x=0; x<3; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=0; y<3; y++)
      {
        for(int x=3; x<6; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=0; y<3; y++)
        {
          for(int x=3; x<6; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=0; y<3; y++)
      {
        for(int x=6; x<9; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=0; y<3; y++)
        {
          for(int x=6; x<9; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=3; y<6; y++)
      {
        for(int x=3; x<6; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=3; y<6; y++)
        {
          for(int x=3; x<6; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=6; y<9; y++)
      {
        for(int x=6; x<9; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=6; y<9; y++)
        {
          for(int x=6; x<9; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=3; y<6; y++)
      {
        for(int x=6; x<9; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1)z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=3; y<6; y++)
        {
          for(int x=6; x<9; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
      z=0;
      g=0;
      tx=0;
      ty=0;
      for(int y=6; y<9; y++)
      {
        for(int x=3; x<6; x++)
        {
          if(sudoku[x][y].liczba==i+1) z++;
        }
      }
      if(z==0)
      {
        for(int y=6; y<9; y++)
        {
          for(int x=3; x<6; x++)
          {
            if(sudoku[x][y].stala!=true)
            {
              if(sudoku[x][y].tab[i]==true)
              {
                g++;
                ty=y;
                tx=x;
              }
            }
          }
        }
        if(g==1 && sudoku[tx][ty].stala!=true)
        {
          sudoku[tx][ty].liczba=i+1;
          sudoku[tx][ty].stala=true;
          zmiana=true;
          sprawdzanie(sudoku);
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            sudoku[tx][ty].tab[n]=false;
          }
        }  
      }
    }
  }
}

void wpisywanie_niepewnych(komorka sudoku[9][9])
{
  bool zmiana1=true;
  bool skonczona1=false;
  int il_true, min_il_true=9, minx, miny;
  bool jest_mozliwa_zmiana=false;
  //while(skonczona1==false || zmiana1==true)
  //{
    //zmiana1=false;
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      if(tymczasowa[x][y].stala!=true)
      {
        il_true=0;
        for(int i=0; i<9; i++)
        {
          if(tymczasowa[x][y].tab[i]==true)il_true++;
        }
        if (il_true<=min_il_true)
        {
          min_il_true=il_true;
          minx=x;
          miny=y;
        }
      }
    }
  }
  int i=0;
  while(skonczona1==false && i<9)
  {
    if(tymczasowa[minx][miny].tab[i]==true)
    {
      tymczasowa[minx][miny].liczba=i+1;
      tymczasowa[minx][miny].stala=true;
      zmiana1=true;
      for(int n=0; n<9; n++)
      {
        tymczasowa[minx][miny].tab[n]=false;
      }
      sprawdzanie(tymczasowa);
      wpisywanie_pewnych(tymczasowa);
      for(int x=0; x<9; x++)
      {
        for(int y=0; y<9; y++)
        {
          if(tymczasowa[x][y].stala!=true)skonczona1=false; //sprawdzamy czy sudoku jest rozwiazane
        }
      }
      for(int x=0; x<9; x++)
      {
        for(int y=0; y<9; y++)
        {
          for(int n=0; n<9; n++)
          {
            if(tymczasowa[x][y].tab[n]==true)jest_mozliwa_zmiana=true;
          }
        }
      }
      if(skonczona1==false && jest_mozliwa_zmiana==true){wpisywanie_niepewnych(tymczasowa);}
    }
    i++;
  }

  if(skonczona1==true)
  {
    for(int x=0; x<9; x++)
    {
      for(int y=0; y<9; y++)
      {
        sudoku[x][y].stala=tymczasowa[x][y].stala;
        sudoku[x][y].liczba=tymczasowa[x][y].liczba;
        for (int i=0; i<9; i++)
        {
          sudoku[x][y].tab[i]=tymczasowa[x][y].tab[i];
        }
      }
    }
  }
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    if(x%3==0)cout<<"-------------------------\n"; 
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      if(y%3==0)cout<<"| ";
      cout<<tymczasowa[x][y].liczba<<" ";
    }
    cout<<"| ";
    cout<<endl; 
  }
  cout<<"-------------------------\n";
  cout<<endl<<endl;

}

int main()
{  
  int wybor;
  string nazwa;
  fstream plik;
  komorka sudoku[9][9];

  cout<<"Witaj w programie rozwiazujacym sudoku!\n \n ";
  cout<<"Wybierz poziom trudnosci sudoku, ktore ma zostac rozwiazane: \n ";
  cout<<"1-latwe\n 2-srednie\n 3-trudne\n 4-wlasne sudoku\n\n";
  cin>>wybor;

  switch(wybor)
  {
    case 1:
      plik.open("latwe.txt");
      break;
    case 2:
      plik.open("srednie.txt");
      break;
    case 3:
      plik.open("trudne.txt");
      break;
    case 4:
      cout<<"\npodaj nazwe dokumentu tekstowego, ktory zawiera sudoku\n";
      cin>>nazwa; 
      nazwa.append(".txt");
      plik.open(nazwa.c_str());
      break;
  }
  system("cls");
  /*****przypisanie wszystkim komórką tablicy poczatkowych wartosci false, co oznacza, że nie sa stalymi****/
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      sudoku[x][y].stala=false;
    }
  }
  /**********************************************************************************************/
  if( plik.good() == true )
  {
    for(int x=0; x<9; x++)
    {
      for(int y=0; y<9; y++)
      {
        plik>>sudoku[x][y].liczba;
        if(sudoku[x][y].liczba>0) //jesli jest 0 to tak jakby nic nie bylo wpisane, komorka nie jest stala
        {
          sudoku[x][y].stala=true;  //jesli jest podana liczba, to komorka jest stala, jej nie zmieniamy, wypelniajac sudoku
          for(int i=0; i<9; i++)
          {
            sudoku[x][y].tab[i]=false; //dla stalych komorek zadna wiecej liczba nie moze tam byc umieszczona, wiec dla kazdego i tablica jest rowna false
          }
        }
      }
    }
    plik.close();
  }
  else
  {
    cout<<"\n\nnie mozna otworzyc pliku!\n\n";
  }

  cout<<"Sudoku przed rozwiazaniem: "<<endl<<endl;
  wyswietlanie(sudoku);
  /*ustawiamy dla wszystkich cyfr, wstępne wartości true, czyli, że mogą się w danej komórce, która nie jest stałą, znajdywać*/
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
      for(int y=0; y<9; y++)
      {
        if(sudoku[x][y].stala!=true)
        {
          for(int i=0; i<9; i++)
          {
            sudoku[x][y].tab[i]=true;
          }
        }
      }
  }
  /**********************************************************************************/
  bool skonczone=true;
  sprawdzanie(sudoku);
  wpisywanie_pewnych(sudoku); // uzupelniamy liczby ktore mozna wpisac uzywajac algorytmow rozwiazywania sudoku
  wyswietlanie(sudoku);

  komorka tymczasowa[9][9];
  /****************do tymczasowej tablicy kopiujemy tablicę sudoku*/
  for(int x=0; x<9; x++)
  {
    for(int y=0; y<9; y++)
    {
      tymczasowa[x][y].stala=sudoku[x][y].stala;
      tymczasowa[x][y].liczba=sudoku[x][y].liczba;
      for (int i=0; i<9; i++)
      {
        tymczasowa[x][y].tab[i]=sudoku[x][y].tab[i];
      }
    }
  }
  /****************************************************************/

  for(int x=0; x<9; x++)
  {
      for(int y=0; y<9; y++)
      {
          if(sudoku[x][y].stala!=true)skonczone=false; //sprawdzamy czy sudoku jest rozwiazane
      }
  }
  if(skonczone==false)wpisywanie_niepewnych(tymczasowa); //jesli nie jest, to uzywamy metody probowania poprawnych rozwiazan z powrotami

  cout<<"Sudoku po rozwiazaniu: "<<endl<<endl;
  wyswietlanie(sudoku);

  system("pause");
  return 0;
}
1

Zacznij od skasowania tego kodu i napisania go od nowa. Tym razem przy założeniu że użytkownik podaje rozmiar planszy. Czy próbowałabyś napisać ten kod tak samo gdyby miał działać dla kwadratów 1000x10000 i dla liczb 1...1000000? Nie? No właśnie.
Twój kod ma ponad 800 linijek. Estymuje że zwykły brute-force (a to właśnie napisałaś...) dałoby się zamknąć w 50 linijkach, a w 100 linijkach byłby brute z jakimiś ulepszeniami.

0

Odpowiem na pierwszą część bo drugiej nawet nie zrozumiałem.
W definicji funkcji możesz użyć to co do niej przekazujesz ale pod taką nazwą jak w tej definicji podajesz a nie jak później ją wywołasz. Funkcja przecież nie wie, że Ty to kiedyś wywołasz z takim czymś.

0

Z tym, że on ma działać tylko dla takiej planszy, bo jest to moje zadanie na zajęcia i właśnie takich rozmiarów plansza ma być wpisywana.
Kod jest taki długi z dwóch względów, tylko tak umiałam napisać, i najpierw wpisuje te pewne liczby wg dwóch algorytmów, tak jak ja na kartce rozwiązuję sudoku i rozwiązują mi się dobrze te proste sudoku. Dopiero w momencie kiedy to nie działa, chce zastosować brute face lub jakiś algorytm z powrotami, tylko właśnie tego nie umiem zrobić i tu proszę o pomoc. I to jest tylko ta funkcja wpisywanie_niepewnych. Chciałam tam najpierw znaleźć takie pole, do którego mogę wpisać jak najmniej liczb (moje sudoku[x][y].tab[i], to jest tablica bool dla każdej wartości od 1 do 9 czy da się ją wpisać) i sprobówać wpisać tam wartość zobaczyć czy wyjdzie i jeśli nie to wyszukać to minimum jeszcze raz ale tak żeby było inne.

0
szweszwe napisał(a):

Odpowiem na pierwszą część bo drugiej nawet nie zrozumiałem.
W definicji funkcji możesz użyć to co do niej przekazujesz ale pod taką nazwą jak w tej definicji podajesz a nie jak później ją wywołasz. Funkcja przecież nie wie, że Ty to kiedyś wywołasz z takim czymś.

dziękuję, to już zauważyłam:)

0

Na twoim miejscu spojrzałabym sobie do Google, zapytania typu: c++ sudoku solver, c sudoku solver, sudoku solver algorithm i napisała ten kod od nowa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0