Zużycie pamięci

0

Program zabiera 13 tysięcy kilobajtów pamięci i co sekundę ta wartość zwiększa się o 3 tysiące kilobajtów
mimo, że po wyświetleniu kasuję wczytany obraz.
Problemem może być to że wczytuje, wyświetlam i kasuję obraz w pętli (funkcji renderującej).
Czym spowodowane jest tak duże zużycie pamięci?
Grafikę wczytuję biblioteką DevIL.
Funkcja wczytująca:

ILuint LoadImage(char *Path)
{
	// tworzenie tablicy do przechowania tekstury
	ILuint ImgID;

	// pobranie szerokosci obrazu
	//ILuint WidthImage = ilGetInteger(IL_IMAGE_WIDTH); 

	// pobranie wysokosci obrazu
	//ILuint HeightImage = ilGetInteger(IL_IMAGE_HEIGHT);

	// generowanie nazwy obrazu
	ilGenImages(1, &ImgID); 

	// wybranie biezacego obrazu
	ilBindImage(ImgID);

	// ladowanie obrazu z pliku
	ilLoadImage(Path);

	// obsluga bledow
	if(ilGetError() != IL_NO_ERROR)return ilGetError();

	// zwaracnie tekstury
	return ImgID;
}

Funkcja wyświetlająca:

void DrawImage2D(int x, int y, ILint WidthImage, ILint HeightImage, ILuint ImgID)
{
	// generowanie nazwy tekstury
	glGenTextures( 1, & ImgID );

	// wybranie biezacej tekstury
    glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, ImgID );

	// tworzenie tekstury
	glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_BPP ), ilGetInteger( IL_IMAGE_WIDTH ), 
	  ilGetInteger( IL_IMAGE_HEIGHT ), 0, ilGetInteger( IL_IMAGE_FORMAT ), GL_UNSIGNED_BYTE, ilGetData() );

	// ustalenie parametrów tekstury
	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
  	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
  	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);

	// ustalenie trybu teksturowania
	glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);

	// ustalenie koloru kwadratu 
	glColor3f( 0.0, 0.0, 0.0 );

	// rysowanie kwadratu pod teksture
	glBegin( GL_QUADS );

	 glTexCoord2f( 0, 0 );
     glVertex2f( x, y );

	 glTexCoord2f( 1, 0 );
     glVertex2f( x + WidthImage, y );

	 glTexCoord2f( 1, 1 );
     glVertex2f( x + WidthImage, y + HeightImage );

	 glTexCoord2f( 0, 1 );
     glVertex2f( x, y + HeightImage );

	glEnd();
}

Funkcja kasująca:

void DeleteImage(ILuint ImgID)
{
	// kasowanie obrazu
	ilDeleteImages(1, & ImgID);
}

Funkcja renderująca:

void Display()
{
   // deklaracja zmiennej na obraz
   ILuint Texture = NULL;

  // ladowanie obrazu
  Texture = LoadImage(".\\Graphics\\ABC.png");

  // wlaczenie teksturowania 
  glDisable(GL_TEXTURE_1D);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  // kolor tła - zawartość bufora koloru
  glClearColor( 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 );
  
  // czyszczenie bufora koloru
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

  // wybór macierzy modelowania
  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
  
  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  /* Poczatek sceny 3D */
  
  // ustawienie obserwatora
  gluLookAt( eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, 0, 1, 0 );
  
  // wylaczenie teksturowanie
  glDisable(GL_TEXTURE_2D);
  // kolor krawędzi sześcianu
  glColor3f( 0.0, 0.0, 0.0 );
  
  // początek definicji krawędzi sześcianu
  glBegin( GL_LINES );
  
  // wspólrzędne kolejnych krawędzi sześcianu
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  
  // koniec definicji prymitywu
  glEnd();

  // funkacja rysujaca szescian (moja)
  //Prism();

  // wlaczenie teksturowania
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  // Zapisz macierzy rzutowania
  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
  glPushMatrix ();
  
  // wybór macierzy modelowania
  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();
  
  // wybór macierzy projekcji
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  // macierz tekstury = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  /* Przełączenie w tryb rzutowania ortogonalnego */
  glOrtho(0,width,height,0,-100,100);

  // wybór macierzy modelowania tekstury
  glMatrixMode(GL_TEXTURE);
  // macierz modelowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  // obrócenie sceny o 40 stopni w osi X i Y
  //glRotated(40, 1.0, 1.0, 0.0);

  /* rysowanie obiektów 2D */
  DrawImage2D(10, 10,ilGetInteger( IL_IMAGE_WIDTH ),ilGetInteger( IL_IMAGE_HEIGHT ),Texture);

  // powrót do trybu macierzy ModelView
  glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

  // powrót starego prespective macierzy rzutowania
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glPopMatrix();
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  // skierowanie poleceń do wykonania
  glFlush();
  
  // zamiana buforów koloru
  glutSwapBuffers();

  // kasowanie tekstury
  DeleteImage(Texture);
}
0

Może spróbuj w funkcji DeleteImage przekazać argument przez referencję...

0

Problemem może być to że wczytuje, wyświetlam i kasuję obraz w pętli (funkcji renderującej).

Ale po co?
Nie znam się na DevIL-u, ale ilDeleteImages prawdopodobnie zwalnia tylko bitmapę z devIL-a (coś co można zrobić od razu po glTexImage2D) a nie zwalnia tekstury z OpenGL-a.

Spróbuj dodać glDeleteTextures, albo używać cały czas tego samego id tekstury (czyli odpalasz glGenTextures tylko raz na początku).

Ale serio, nie możesz załadować bitmapy po prostu raz, na początku?
czy to tylko taki test na wyciek pamięci?

0

Spróbuj dodać glDeleteTextures, albo używać cały czas tego samego id tekstury (czyli odpalasz glGenTextures tylko raz na początku).

Dodałem i już nie ma wycieków pamięci.

Ale serio, nie możesz załadować bitmapy po prostu raz, na początku?
czy to tylko taki test na wyciek pamięci?

To tylko taki test bo nie wyobrażam sobie takich przykładowych 10 bitmap ładowanych ok. 200/s :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1