Zapis do pliku .txt

0

Witam. Chciałbym by mój program zapisywał określoną tablicę. Myślałem o tym by posłużyć się odpowiednią funkcją, która wykona zapis wywołując funkcje z dwoma argumentami: jaka tablica ma zostać zapisana, oraz jak ma nazywać się plik, do którego ma zostać zapisana tablica. np. Zapis(Tab_A, plikA.txt)
Tutaj mam problem, ponieważ, nie wiem jak zapisać tablicę do pliku, którego nazwę posiada jakaś zmienna. Chyba, że istnieje jakaś inna droga rozwiązania mojego problemu.
Jak na razie moja funkcja wygląda następująco:

void Zapis (char nazwa, double X[3][3])
{	
	cout<<"Wybierz nazwe pliku, do ktorego ma zostac zapisana macierz: "<<endl;
	fstream PlikWy;
	PlikWy.open  ('nazwa', ios::out);
		for (int i=0; i<3; i++)
		{
			for (int j=0; j<3; j++)
				PlikWy<<"|\t"<<X[i][j]<<"\t";
			PlikWy<<"|"<<endl;
		}
   		 PlikWy<<endl;
	PlikWy.close();

};
0

fstream PlikWy(nazwa,ios::out);

0

w Visualu wyskakuje mi błąd, gdy wstawię zamiast nazwy zmienna.

0

void Zapis (const char *nazwa, double X[3][3])

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1