Program zapisuje wynik sch.Horner'a do pliku .txt, zeby zapisac do pliku .bin nalezy dodac tylko "wb" i .bin??, mam tez pytanie jak wyswietlic wynik zapisany w tych plikach na ekranie.

 FILE *f;
if ((f=fopen("c:/horner.bin", "wb"))==NULL) {
  printf ("Nie mogę otworzyć pliku horner.bin do zapisu!\n");
  exit(1);
 // Horner2.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"double horner(int n,double *A, double x)
{
  double wynik = A[n];
	
	
  for (int i=n-1; i>=0;--i) {
    wynik=wynik*x+A[i];
  }

  return wynik;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n;
double *A,x;
FILE *fp;
if ((fp=fopen("c:/horner.txt", "w"))==NULL) {
  printf ("Nie mogę otworzyć pliku horner.txt do zapisu!\n");
  exit(1);
  }
  printf("Podaj stopien wielomianu: ");
  scanf_s("%d",&n);

	A=(double*)calloc(n,sizeof(*A));
if (A==NULL) goto brak_pamieci;

	free (A);
brak_pamieci:

  printf("Podaj x: ");
  scanf_s("%lf",&x);
  printf("Podaj wspolczynniki: \n");
  
	for (int i=0;i<=n;i++){
	
  scanf_s("%lf",&A[i]);
		
	}

	printf ("Wartosc wielomianu : %.lf ",horner(n,A,x));

	fprintf (fp, "%.lf",horner(n,A,x)); 
 fclose (fp); 
 return 0;
}