Witam wszystkich,

Mam problem z moim programem do sortowania liczb (sortowanie przez kopcowanie). O ile sortowanie tablic 1000 elementowych przebiega znośnie, o tyle dla tablic o rozmiarze 10000 w górę staje się to nieznośne (sortowanie 100 tablic 100000-elementowych trwa już ponad 45 minut...). Czy byłby ktoś w stanie wskazać jak w prosty sposób mógłbym "odchudzić" mój program, aby usprawnić proces sortowania?

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int** stworz_tablice (int ilosc_tab, int rozm_tab)
{
  int** tablice = new int* [ilosc_tab];
  for (int i=0; i<ilosc_tab; i++)
  {
    tablice[i] = new int [rozm_tab];
  }
  return tablice;
}

void usun_tablice (int **tablice, int ilosc_tab)
{
  for(int i=0; i<ilosc_tab; i++)
    delete [] tablice[i];
  delete [] tablice;
}

void sprawdz_przodka (int** tablice, int lisc, int ktora_tablica)
{
  int przodek;
  int tmp;

  while(lisc>0)
  {
    przodek=(lisc+1)/2-1;
    if(tablice[ktora_tablica][lisc]>tablice[ktora_tablica][przodek])
    {
      tmp=tablice[ktora_tablica][przodek];
      tablice[ktora_tablica][przodek]=tablice[ktora_tablica][lisc];
      tablice[ktora_tablica][lisc]=tmp;
      lisc=przodek;
    }
    else
      lisc=0;
  }
}

void zamien_z_poczatkiem (int** tablice, int i, int ktora_tablica)
{
  int tmp=tablice[ktora_tablica][i];
  tablice[ktora_tablica][i]=tablice[ktora_tablica][0];
  tablice[ktora_tablica][0]=tmp;
}

void kopcowanie (int** tablice, int rozm_tab, int ktora_tablica)
{
  // TWORZENIE KOPCA
  for(int lisc=1; lisc<rozm_tab; lisc++)    // "int lisc" - pozycja wstawionego liscia (nr kolumny dwuwym. tab. dyn. "tablice")
    sprawdz_przodka(tablice, lisc, ktora_tablica);

  // ROZBIERANIE KOPCA

  for(int rozmiar_kopca=rozm_tab-1; rozmiar_kopca>0; rozmiar_kopca--)
  {
    zamien_z_poczatkiem (tablice, rozmiar_kopca, ktora_tablica);
    for (int lisc=1; lisc<rozmiar_kopca; lisc++)
      sprawdz_przodka(tablice, lisc, ktora_tablica);

  }
}

int main()
{
  int ilosc_tab=100; // liczba wierszy
  int rozm_tab=10000; // liczba kolumn
  float czas_sortowania;
  clock_t start, koniec;

  int** tablice = stworz_tablice(ilosc_tab, rozm_tab);

  srand(time(NULL)); // generowanie losowych liczb
  for(int i=0; i<ilosc_tab; i++)
    for(int j=0; j<rozm_tab; j++)
      tablice[i][j]=rand()%1000;

  start=clock();
  for(int i=0; i<ilosc_tab; i++)
  {
    kopcowanie(tablice, rozm_tab, i);
  }
  koniec=clock();
  czas_sortowania=(float)(koniec-start);
  cout << "Czas sortowania wyniosl: " << czas_sortowania/1000.0 << "s" << endl;

  usun_tablice(tablice, ilosc_tab);
}