Witam, zmagam się z problemem klienta FTP, w języku C, na socketach.
Oto co udało mi się do tej pory zrobić :

 
#include <winsock.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>

  WSADATA WSAData;
      char user[] = "anonymous\n";
      char password[] = "[email protected]";
      char reply[3];
      SOCKET sock;                          //socket descriptor
      SOCKET dataSocket;                   //data socket descriptor
      struct sockaddr_in ftpServAddr;                 //
      struct sockaddr_in dataServAddr;
      struct hostent *clientAdress;
      unsigned short ServerControlPort = 21;
      unsigned short ServerDataPort;
      unsigned short ClientControlPort;
      unsigned short ClientDataPort;
      char *adress ="ftp.tpnet.pl";
      char *hostname;
      char code[2] ;
    	int kod_bledu;
      char *p;
      char buf[1000];

  // funkcja sprawdzajaca odpowiedz serwera

  int reply_c(bufa)
  {
		recv(sock, buf, sizeof(buf), 0);
    char *code =(char*) malloc(3);
   
    strncpy(code,(char*)bufa,3);
    kod_bledu=atoi(code);
    
    printf("SERVER RESPONSE: %d \n", kod_bledu, code);
    

    return(kod_bledu);
  }

  int komenda(char *command)
  {
    if (send(sock, command, strlen(command), 0) == -1) printf("blad wysylania");
  return (0);

  }

  int login()
  {
	
    do
    {
      reply_c(buf);
     
      if(kod_bledu == 220) {
				printf("Logowanie anonimowe...\n");
        komenda("USER anonymous\n");
        
        reply_c(buf);}

      if(kod_bledu == 331) {
      printf("Password needed\n");
      usleep(1000);
      komenda("PASS [email protected]\n");
      
      reply_c(buf);
      }
      if (kod_bledu == 230)

      printf("Zalogowano do ftp!\n");}

      while (kod_bledu !=230);
      getchar();
      system("cls");
      return 0;

  }
  int main(int argc, char ** argv)
  {

      printf("Tworze socket stream...\n");

      if( WSAStartup( MAKEWORD( 2, 0 ), &WSAData ) != NO_ERROR )
    {
      printf( "Blad inicjalizacji WinSock2\n" );
      return( 1 );
    }

      if ((sock = socket(PF_INET,SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == -1)
      {
          printf ("Nie moge utworzyc socketa !");
      }

      //data socket
      if((dataSocket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM,0))== -1 )
      {
          printf ("Blad tworzenia data socketa!");
      }
      //konstruowanie struktury server adress
      clientAdress = gethostbyname(adress);
    memset(&ftpServAddr, 0, sizeof(ftpServAddr));
    memcpy(&ftpServAddr.sin_addr, clientAdress->h_addr, clientAdress->h_length);
    ftpServAddr.sin_family     = AF_INET;         /* Internet address family */
    // ftpServAddr.sin_addr.s_addr  = inet_addr(adress);    /* Server IP address */
    ftpServAddr.sin_port      = htons(ServerControlPort);   /* Server port */

  //laczenie z socketem


    memset(&dataServAddr, 0, sizeof(dataServAddr));     /* Zero out structure */
    dataServAddr.sin_family     = AF_INET;       /* Internet address family */
    dataServAddr.sin_addr.s_addr    = htonl(INADDR_ANY);    /* Server IP address */
    dataServAddr.sin_port      = htons(20); /* Server port */

    if ( connect(sock, (SOCKADDR*) &ftpServAddr, sizeof(ftpServAddr)) == -1)
    {
      printf("Blad polaczenia!");
    }
    else
    {
      printf("Connect ok!\n");
    }
    bind(dataSocket,(struct sockaddr *) &dataServAddr, sizeof(dataServAddr));
    listen(dataSocket,1);

      

      

     login();
     
     
     komenda("LIST");
     reply_c(buf);
     printf("%s",buf);
     getchar();
     
  return (0);
  }

Zatrzymałem się na problemie pobierania listy plików z serwera FTP, wiem, że służy do tego funkcja LIST, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc, z góry dzięki za wszelkie sugestie ;)