Witam
Mam posortować topologicznie graf z reprezentacji macierzy grafu metodą usuwania wierzchołków o stopniu wejściowym 0 (DEL). Napisałem funkcje tworzącą macierz grafu z macierzy sąsiedztwa i teraz nie mogę wykombinować jak to sortować. Bardzo proszę o wskazówki jak do tego podejść. Nie proszę o kod tylko o wskazówki jak ma wyglądac ten algorytm sortowania. Z góry dziękuję

Oto kod tworzenia macierzy grafu:

void tworzenie_mgrafu(int x, int y) //x - liczba wierzchołków, y - liczba krawędzi
{
  //Alokowanie pamięci dla macierzy sąsiedzctwa - MS[][] i tablicy stopni wejściowych - indeg[]
  int MS[x + 1][x + 1];
  int indeg[x + 1];

  //Zerujemy tablicę list sąsiedztwa i tablicę stopni wejściowych
  for(int i = 1; i <= x; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= x; j++) MS[i][j]=0;
    indeg[i] = 0;
  }

  //Wczytywanie i umieszacznie w macierzy sąsiedzctwa krawędzi grafu i uzupełnianie tablicy stopni wejściowych
  for(int i = 1; i <= y; i++)
  {
    int u,v;

    cin >> u >> v;
    MS[u][v]=1;
    indeg[v]++;
  }

  //Alokowanie pamięci dla tablic list następników - LN[], poprzedników - LP[] i krawędzi nieincydentnych - LNI[]
  el_listy * LN[x + 1];
  el_listy * LP[x + 1];
  el_listy * LNI[x + 1];
  el_listy * p;

  //Zerujemy tablice list
  for(int i = 1; i <= x; i++)
  {
    LP[i] = NULL;
    LN[i] = NULL;
    LNI[i] = NULL;
  }

  //Uzupełnianie LN LP i LNI z macierzy grafu
  for (int i = 1; i <= x; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= x; j++)
    {
      //Tworzenie następników i poprzedników
      if (MS[i][j]==1)
      {
        //Tworzenie list następników
        el_listy * tym = new el_listy;
        tym->next=NULL;
        tym->u=j;
        if (LN[i]==NULL)
        {
          LN[i]=tym;
        }
        else
        {
          p=LN[i];
          while(p->next!=NULL) p=p->next;
          p->next=tym;
        }

        //Tworzenie list poprzedników
        el_listy * tym2 = new el_listy;
        tym2->next=NULL;
        tym2->u=i;
        if (LP[j]==NULL)
        {
          LP[j]=tym2;
        }
        else
        {
          p=LP[j];
          while(p->next!=NULL) p=p->next;
          p->next=tym2;
        }
      }

      //Tworzenie list krawędzi nieincydentnych
      else if ((MS[i][j]==0) && (MS[j][i]==0))
      {
        el_listy * tym3 = new el_listy;
        tym3->next=NULL;
        tym3->u=j;
        if (LNI[i]==NULL)
        {
          LNI[i]=tym3;
        }
        else
        {
          p=LNI[i];
          while(p->next!=NULL) p=p->next;
          p->next=tym3;
        }
      }
    }
  }

  //Alokowanie pamięci dla macierzy grafu - MG[][]
  int MG[x + 2][x + 2];

  for (int i=0; i<x+2; i++)
  {
    for (int j=0; j<x+2; j++) MG[i][j]=0;
  }

  //Uzupełnianie macierzy grafu
  for (int i=1; i<=x; i++)
  {
    //Uzupełnianie następników
    if (LN[i]==NULL)
    {
      MG[i][x+1]=0;
      MG[x+1][i]=0;
    }
    else
    {
      p=LN[i];
      MG[i][x+1]=p->u;
      while (p->next!=NULL)
      {
        MG[i][p->u]=p->next->u+x;
        p=p->next;
      }
      MG[i][p->u]=p->u+x;
      MG[x+1][i]=p->u;
    }

    //Uzupełnianie poprzedników
    if (LP[i]==NULL)
    {
      MG[i][0]=0;
      MG[0][i]=0;
    }
    else
    {
      p=LP[i];
      MG[i][0]=p->u;
      while (p->next!=NULL)
      {
        MG[i][p->u]=p->next->u;
        p=p->next;
      }
      MG[i][p->u]=p->u;
      MG[0][i]=p->u;
    }

    //Uzupełnianie nieincydentnych
    if (LNI[i]!=NULL)
    {
      p=LNI[i];
      while (p->next!=NULL)
      {
        MG[i][p->u]=-(p->next->u);
        p=p->next;
      }
      MG[i][p->u]=-(p->u);
    }
  }
  
  //Wypisywanie macierzy grafu
  for (int i=0; i<x+2; i++)
  {
    for (int j=0; j<x+2; j++) cout << MG[i][j] << "  ";
    cout << endl;
  }

}