Mam zapisanego stringa na końcu pliku, nie wiem jak go odczytać w programie.

Znalazłem funkcje, ale w Delphi, a ja potrzebuje w C++

FUNCTION LoadFromFile(FName: string): string;
var
F: File of Byte;
I: Integer;
begin
Result := '';
AssignFile(F, FName);
FileMode := fmOpenRead;
Reset(F);
try
Seek(F, FileSize(F) - SizeOf(I));
BlockRead(F, I, SizeOf(I));
if (I < SizeOf(I)) or (I > FileSize(F)) then
Exit;
Seek(F, FileSize(F) - I);
SetLength(Result, I - SizeOf(I));
BlockRead(F, Result[1], Length(Result));
XXX := Result;
finally
CloseFile(F);
end;
end;

Nie wiem jak się za to zabrać.