Odczyt danych z pliku

0

Witam, stworzyłem prosty panel logowania, w którym po pomyślnym zalogowaniu można dodać profil studenta (imię, nazwisko oraz pesel). Nie wiem jednak w jaki sposób odczytać wprowadzone dane... Pomożecie?

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>

using namespace std;
string login, haslo;
string imie, nazwisko,pesel;
char wybor;
int main()
{

  do
  {
  cout<<"-----------------------------ZALOGUJ SIE DO SYSTEMU-----------------------------"<<endl;
  cout << "Podaj login: ";
  cin>>login;
  cout << "Podaj haslo: ";
  cin>>haslo;

  if(login!="admin" || haslo!="janek")
  {
    cout<<"Niepoprawny login lub haslo!"<<endl;
  }
  getchar();getchar();
  system("cls");
  }while(login!="admin" || haslo!="janek");
  system("cls");

for(;;)
{

 cout<<"----------------------------PANEL ADMINISTRATORA--------------------------------"<<endl;
 cout<<endl<<"1. Dodaj profil studenta"<<endl;
  cout<<"2. Lista studentow"<<endl;
   cout<<"3. Wyjscie"<<endl;

  wybor = getch();

 switch(wybor)
 {
 case '1':
   {
    system("cls");
    cout<<"Imie: "; cin>>imie;
    cout<<"Nazwisko: "; cin>>nazwisko;
    cout<<"PESEL: "; cin>>pesel;

  fstream plik;
  plik.open("profile.txt", ios::out | ios::app);

  plik<<imie<<endl;
  plik<<nazwisko<<endl;
  plik<<pesel<<endl;

  plik.close();
    getchar();
    cout<<endl<<"Pomyslnie dodano profil!"<<endl;
   }

break;
case '2':
   {

//wczytywanie danych (profili studentow) z pliku//

getchar();
system("cls");
   }
   break;
   case '3':
  {
    exit(0);
  }
break;
  default: cout<<"Nie ma takiej opcji w menu!"<<endl;
  getchar();
  system("cls");
  break;
}
}
  return 0;

}
1

Nie wiem jednak w jaki sposób odczytać wprowadzone dane

Dokładnie odwrotnie do sposobu w jaki były dane wysłane do pliku. >>

#include<iostream>
#include<fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  {
   ofstream fout{ "test.txt"};
   if (!fout) return 1;
   string name, surname, pesel;
   cin >> name >> surname >> pesel;
   fout << name << endl << surname << endl << pesel << endl;
  }

  {
   ifstream fin{ "test.txt" };
   if (!fin) return 1;
   string name, surname, pesel;
   fin >> name >> surname >> pesel;
   cout << name << ", " << surname << ", " << pesel << endl;
  }
}

https://wandbox.org/permlink/J7bl3IIZVuGUdEGO

0

Dzięki! :)

0

@YooSy Mam jeszcze pytanie co do zapisu:

if (!fout) return 1;

Co właściwie oznacza on w tym przypadku?

0

Jeśli coś jest nie tak ze strumieniem plikowym to opuść program z kodem błędu (tutaj wypadłoby jakoś obsłużyć rzucony wyjątek, zamiast opuszczać program).
Strumienie plikowe tak jak i strumienie wejścia-wyjścia konwertowane są typu logicznego, więc można ich używać
w warunkach.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  cin >> n; // wczytujemy zamiast liczby, jakiś inny znak, np. g
  if (!cin) {
   cout << "nie podano liczby\n";
  }
  return 0;
}

https://wandbox.org/permlink/Nyw1d4XIhaPOO8FK

0

Ok, rozumiem! Wielkie dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0