rownanie kwadratowe [liczby zmiennoprzecinkowe]

0

witam

mam taki program:

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{   
   double x1,x2;
   double a,b,c;
   double delta,p_delta,x,x1p,x2p;
   double blad_bez_x1,blad_wzgl_x1;
   double blad_bez_x2,blad_wzgl_x2;

  cout << "x1 = "; cin >> x1;
  cout << "x2 = "; cin >> x2;

   a=1;
   b=-x1-x2;
   c=x1*x2;

  delta = b*b-4*a*c;

  if(delta<0) 
   cout<<"Rownanie nie ma pierwiastkow"<<endl;       
    else
    {
     if(delta==0)
     {
     x=-b/(2*a);

     cout<<endl;  
     cout<<"Jeden pierwiastek: "<<x<<endl;
     }
     else 
     {  
       x1p=(-b-sqrt(delta))/(2*a);        
       x2p=(-b+sqrt(delta))/(2*a);

      cout<<endl;
      cout<<"x1': "<<x1p<<endl;
      cout<<"x2': "<<x2p<<endl;

      blad_bez_x1=fabs(x1p-x1); 
      blad_bez_x2=fabs(x2p-x2);

      blad_wzgl_x1=(blad_bez_x1/x1)*100; 
      blad_wzgl_x2=(blad_bez_x2/x2)*100; 

      cout<<endl;  
      cout.precision(0);
      cout<<"Blad wzgledny x1: "<<fixed<<blad_wzgl_x1<<" %"<<endl; 
      cout<<"Blad wzgledny x2: "<<fixed<<blad_wzgl_x2<<" %"<<endl; 
      }
    } 

cout<<endl;

  system("PAUSE");
  return 0;
}

użytkownik podaje pierwiastki i dalej program korzysta ze wzorów viete'a.
Na końcu program ma porównać otrzymane pierwiastki z tymi które podał użytkownik.
Przy liczbach zmiennoprzecinkowych już jest problem bo błąd względny może wynosić nawet 100%.
Jak do tego podejść?

0

Liczby zmiennoprzecinkowe to w takich przypadkach trochę kamikaze (inna kategoria przypadków to przechowywanie w takich liczbach wartości finansowych).
Moim zdaniem na początek musisz przemyśleć inny sposób reprezentacji/przechowywania swoich liczb. Choć na pewno ktoś poda dużo lepsze rozwiązanie, to zaproponuję: może dwie liczby całkowite, jedna reprezentująca część przed, a druga - po przecinku, w miejsce jednej zmiennoprzecinkowej liczby?

0

zgaduje, że masz problem, gdy podajesz pierwiastki w kolejności malejącej :P.

0

O co chodzi tutaj?

   a=1;
   b=-x1-x2;
   c=x1*x2;

Przecież a,b,c to powinny być stałe, niezależne od pierwiastków. Ale może czegoś nie rozumiem, albo te nazwy są jakieś mylące?

0

Nie rozumiesz. Program pyta o pierwiastki, znajduje odpowiednie równanie kwadratowe (z a=1), rozwiązuje je, i porównuje pierwiastki z rozwiązaniami równania.

0
/* Program: Pierwiastek rownania kwadratowego
Autor: Imie nazw
Zespol Szkol Technicznych Jakiśtam */

#include <iostream>
#include <cmath> // dla sqrt
#include <windows.h> // dla color
using namespace std;

void setColor(int color);

int main()
{
  double a,b,c,delta;
  double x0,x1,x2;

setColor(15);

  cout << "Demostracja algorytmu wyszukujacego pierwiastki rownania kwadratowego." << endl;
  cout << "-----------------------------------------------------------------------" << endl;
  cout << "(C) 2011 Imie nazwisko \t Zespol Szkol JakiśTam" << endl << endl;
  cout << "Podaj kolejno wspolczynniki: a, b i c:" << endl << endl;

  cout << "a = ";
  cin >> a;
  if(a==0)
    cout << "A musi byc wieksze od 0!" << endl;

    else

    cout << "b = ";
  cin >> b;
    cout << "c = ";
  cin >> c;

  cout << "-----------------------------------------------------------------------" << endl;
  cout << "WYNIKI: " << endl << endl;

      delta = b*b - 4*(a*c);

if(delta<0)
{
cout << "Brak pierwiastkow rzeczywistych." << endl;
}
  else if(delta==0)
  {

    x0 = -b /( 2 * a );
    cout << x0 << endl;
  }
      else
      {

      x1 = ( -b-sqrt(delta) ) / (2*a);
      x2 = ( -b+sqrt(delta) ) / (2*a);

      cout << "x1 = " << x1 << endl;
      cout << "x2 = " << x2 << endl;

      }
  cout << "-----------------------------------------------------------------------" << endl;
}

/************************************************************/
void setColor(int color)
{
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), color);
}
0

Program ma działać tak jak powiedział bo czyli uzytkownik podaje pierwiastki a nie wspolczynniki.Na koncu program ma porownac otrzymane pierwiastki z tymi ktore podał uzytkownik.Program ma sobie poradzić z liczbami zmiennoprzecinkowymi.

0

Przecież dostałeś wskazówki.

  ...
  cout << "x1 = "; cin >> x1;
  cout << "x2 = "; cin >> x2;
  if(x1>x2)
  {
    double pom=x2;
    x2=x1;
    x1=pom;
    cout << "Zmieniam kolejnosc pierwiastkow" << endl;
    cout << "x1 = " << x1 << endl;
    cout << "x2 = " << x2 << endl;
  }
  ...
0
#include <cmath> // dla sqrt

standard zabrania komentarzy w linijce z include

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0