Równanie kwadratowe.

0

poszukuję pomocy w napisaniu programu w Visual Studio.
Program ma mieć prosty interfejs graficzny.
Treść zadania:
Napisz program, którego zadaniem będzie rozwiązanie równania (kwadratowego), zdefiniowanego przez użytkownika. Użytkownik podaje parametry (a,b,c) równania y = ax2 + bx + c (kwadratowego) i wyświetla rozwiązanie równania. Program ma być odporny na wprowadzenie przypadkowego znaku (w miejscu gdzie jest oczekiwana liczba).

1

Co według Ciebie jest pomocą? Bo na tym forum pomoc występuje wtedy, gdy użytkownik zacznie sam rozwiązywać problem i zatrzyma się na którymś momencie. Ty nie podszedłeś jeszcze do rozwiązywania tego zadania.

3
 1. Funkcje
  http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C+[...]/Funkcje-pierwsze-starcie/291
  a) funkcja obliczajaca równanie kwadratowe
  b) funkcja sprawdzająca czy to co wpisałeś jest prawidłowe
  c) funkcja main()

 2. Warunki
  a) if()else()
  http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C+[...]strukcja-warunkowa-if-else/16

 3. wejście wyjście (wpisywanie liczb i wyświetlanie wyniku)
  http://www.algorytm.edu.pl/ws[...]standardowe-wejciewyjcie.html

Podpowiedzi:

 1. Aby sprawdzić, czy to co wpisał uzytkownik jest liczbą zapisz wpierw to jako tekst i sprawdź znak po znaku czy jest cyfrą. Jeśli tak, to znaczy, że jest OK!
 2. Ogarnij sobie te funkcje:
  double wynik(double a, double b, double c);
  bool CzyJestLiczba(char *tekst); (można uzyć gotowych funkcji ale przecież na tym polega cała zabawa !)
  int main();
 3. funkcja potegujaca znajduje się w bibliotece <cmath>
  http://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C/pow/34

Powodzenia. Jeśli na czymś staniesz to pisz.

0
#pragma once

namespace Project4 {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  double a = 0;
  double b = 0;
     double c = 0;
     double d = 0;
  double sqrt(double d);

  /// <summary>
  /// Summary for MyForm
  /// </summary>
  public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    MyForm(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~MyForm()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
  protected: 
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label6;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label7;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label8;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox3;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label9;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label10;

  protected: 

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label7 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label8 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->textBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label9 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->label10 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this->label1->AutoSize = true;
      this->label1->Location = System::Drawing::Point(36, 39);
      this->label1->Name = L"label1";
      this->label1->Size = System::Drawing::Size(19, 13);
      this->label1->TabIndex = 0;
      this->label1->Text = L"a=";
      // 
      // label2
      // 
      this->label2->AutoSize = true;
      this->label2->Location = System::Drawing::Point(36, 81);
      this->label2->Name = L"label2";
      this->label2->Size = System::Drawing::Size(19, 13);
      this->label2->TabIndex = 1;
      this->label2->Text = L"b=";
      // 
      // label3
      // 
      this->label3->AutoSize = true;
      this->label3->Location = System::Drawing::Point(36, 119);
      this->label3->Name = L"label3";
      this->label3->Size = System::Drawing::Size(19, 13);
      this->label3->TabIndex = 2;
      this->label3->Text = L"c=";
      // 
      // label4
      // 
      this->label4->AutoSize = true;
      this->label4->Location = System::Drawing::Point(44, 194);
      this->label4->Name = L"label4";
      this->label4->Size = System::Drawing::Size(24, 13);
      this->label4->TabIndex = 3;
      this->label4->Text = L"x1=";
      // 
      // label5
      // 
      this->label5->AutoSize = true;
      this->label5->Location = System::Drawing::Point(44, 219);
      this->label5->Name = L"label5";
      this->label5->Size = System::Drawing::Size(24, 13);
      this->label5->TabIndex = 4;
      this->label5->Text = L"x2=";
      // 
      // label6
      // 
      this->label6->AutoSize = true;
      this->label6->Location = System::Drawing::Point(91, 194);
      this->label6->Name = L"label6";
      this->label6->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label6->TabIndex = 5;
      this->label6->Text = L"label6";
      // 
      // label7
      // 
      this->label7->AutoSize = true;
      this->label7->Location = System::Drawing::Point(91, 219);
      this->label7->Name = L"label7";
      this->label7->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label7->TabIndex = 6;
      this->label7->Text = L"label7";
      // 
      // label8
      // 
      this->label8->AutoSize = true;
      this->label8->Location = System::Drawing::Point(3, 232);
      this->label8->Name = L"label8";
      this->label8->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label8->TabIndex = 7;
      this->label8->Text = L"label8";
      // 
      // textBox1
      // 
      this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(77, 36);
      this->textBox1->Name = L"textBox1";
      this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(32, 20);
      this->textBox1->TabIndex = 8;
      // 
      // textBox2
      // 
      this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(78, 78);
      this->textBox2->Name = L"textBox2";
      this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(31, 20);
      this->textBox2->TabIndex = 9;
      // 
      // textBox3
      // 
      this->textBox3->Location = System::Drawing::Point(78, 116);
      this->textBox3->Name = L"textBox3";
      this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(31, 20);
      this->textBox3->TabIndex = 10;
      // 
      // label9
      // 
      this->label9->AutoSize = true;
      this->label9->Location = System::Drawing::Point(91, 171);
      this->label9->Name = L"label9";
      this->label9->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label9->TabIndex = 11;
      this->label9->Text = L"label9";
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(157, 60);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
      this->button1->TabIndex = 12;
      this->button1->Text = L"oblicz";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::button1_Click);
      // 
      // label10
      // 
      this->label10->AutoSize = true;
      this->label10->Location = System::Drawing::Point(44, 171);
      this->label10->Name = L"label10";
      this->label10->Size = System::Drawing::Size(36, 13);
      this->label10->TabIndex = 13;
      this->label10->Text = L"delta=";
      // 
      // MyForm
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(292, 273);
      this->Controls->Add(this->label10);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->Controls->Add(this->label9);
      this->Controls->Add(this->textBox3);
      this->Controls->Add(this->textBox2);
      this->Controls->Add(this->textBox1);
      this->Controls->Add(this->label8);
      this->Controls->Add(this->label7);
      this->Controls->Add(this->label6);
      this->Controls->Add(this->label5);
      this->Controls->Add(this->label4);
      this->Controls->Add(this->label3);
      this->Controls->Add(this->label2);
      this->Controls->Add(this->label1);
      this->Name = L"MyForm";
      this->Text = L"MyForm";
      this->ResumeLayout(false);
      this->PerformLayout();

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

         a = Double::Parse(textBox1->Text);
         b = Double::Parse(textBox2->Text);
         c = Double::Parse(textBox3->Text);
         d = ((b*b)-(4*a*c));

      label9->Text = ""+d;

      if(d==0)
      {
        label8->Text="funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe i jest nim="+((-b)/(2*a));

          }
      else if(d<0)

      { label8->Text="funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych";

      }
      else if(d>0)
      {

        label8->Text="funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe";
        label6->Text="x1"+(-b-sqrt(d));

      }
       }
};
}

nie działa mi sqrt dlaczego?

2

Ojezunazaretańskiimatkobosko.
Co byś powiedział na to, że sam zerkniesz do dokumentacji i dojdziesz do tego co jest źle.
Programowanie nie polega na zgadywaniu.

PS funkcja kwadratowa ma zawsze dwa miejsca zerowe, a to, że czasem są one równe bądź urojone to inna sprawa. Czyli nie funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, tylko ta funkcja kwadratowa nie ma rzeczywistych miejsc zerowych. Bycie ścisłym to istotna kwestia.

0
Patryk27 napisał(a):

Ojezunazaretańskiimatkobosko.
Co byś powiedział na to, że sam zerkniesz do dokumentacji i dojdziesz do tego co jest źle.
Programowanie nie polega na zgadywaniu.

PS funkcja kwadratowa ma zawsze dwa miejsca zerowe, a to, że czasem są one równe bądź urojone to inna sprawa. Czyli nie funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, tylko ta funkcja kwadratowa nie ma rzeczywistych miejsc zerowych. Bycie ścisłym to istotna kwestia.

dobra zmienione na ta funkcja, z tymi dokumentacjami to juz mam dość..bo przejrzałem już milion i nie mogę dojść gdzie robię błąd, a to i tak jeszcze nie koniec bo muszę jeszcze zabezpieczyć w przypadku wpisania nie odpowiedniego znaku

0

czy ktoś może pomóc ?

0

Skoro piszesz w .NET, to może łatwiej użyć Math::Sqrt?
W ogóle czemu nie piszesz w C#?

0

w roku 1998 przy pomocy delphi 3 i standardowych funkcji

zrobilem taki interface do rysowania funkcji sinus do kwadratowej tez sie nadawal tylko trzeba bylo pare rzeczy zmienic i kompilowac od nowa

niestety kod zaginal

troche jest w pamieci :) ale nie chce mi sie do tego wracac

0

tworze interfejs GUI i go oprogramowuje, może być i w c++ bo c# nie znam w ogóle , to co zmienić żeby zadziałało ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0