Problem z zadaniem: listy

0

Witam, mam problem z następującym zadaniem:

Dla zadanego wielomianu anxn + an-1x</sup>(n-1) + … + a1*x + a0 o współczynnikach całkowitych, znajdź i zapisz na listę dwukierunkową wszystkie jego pierwiastki wymierne.
Posortuj tę listę w porządku niemalejącym i wypisz jej zawartość na standardowe wyjście.
Zastosuj w programie odpowiednie funkcje.

Problem polega na tym, że program się kompiluje, jednak w czasie jego działania występuje błąd. Napisałem funkcje odpowiadające za znalezienie pierwiastków oraz stworzenie listy. Program kompilowany w MS Visual Studio 2010. Tablica wynikowa zawierająca pierwiastki to tabWynik.


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

struct lista {
  double x;
  lista *last;
  lista *next;
};

int znajdzPierwiastki (int an, int a0, int tabAn[], int tabA0[], int &licznik1, int &licznik2, double tabWynik[])
{
  licznik1 = 0;

  for (int i = 1; i <= an; i++)
  {
    if ( an%i == 0)
    {
      tabAn[licznik1] = i;
      tabAn[licznik1+1] = (-1)*i;
      licznik1 += 2;
    }
  }

  licznik2 = 0;

  for (int i = 1; i <= a0; i++)
  {
    if ( a0%i == 0)
    {
      tabA0[licznik2] = i;
      tabA0[licznik2+1] = (-1)*i;
      licznik2 += 2;
    }
  }

  double tymczas;
  int ileZuzyto = 0;
  bool czyByl;

  for (int i = 0; i < licznik1; i++)
  {
    for (int j = 0; j < licznik2; j++)
    {
      czyByl = false;

      tymczas = (double)tabA0[i] / (double)tabAn[j];
      tymczas = ceil(tymczas);
      for(int z = 0; z < ileZuzyto; z++)
      {
        if (tabWynik[z] == tymczas)
        {
          czyByl = true;
        }
      }

      if (czyByl == false)
      {
        tabWynik[ileZuzyto] = tymczas;
        ileZuzyto++;
      }
    }
  }

  return ileZuzyto;

}

/* gdzies tu jest blad */

void zrobListe(lista* &head, lista* &last, lista* &temp, double tabWynik[], int ileZu)
{
  temp = new lista;

  for (int i = 0; i < ileZu; i++)
  {

    if (head == NULL) // jezeli glowka jest pusta
    {
      temp->last = NULL;
      temp->next = NULL;
      temp->x = tabWynik[i];
      head = temp;

    } else if (head->next == NULL) // jezeli mamy glowke, ale nie wskazuje ona na kolejny element listy
    {

      temp->last = head;
      temp->next = NULL;
      temp->x = tabWynik[i];
      last = temp;
      head->next = last;

    } else // w kazdym innym wypadku
    {
      temp->last = last;
      temp->next = NULL;
      temp->x = tabWynik[i];
      last = temp;
    }

  }
}

void wypisz (lista *head)
{
  lista *temp = new lista;
  temp = head;

  while (temp != NULL)
  {
    cout << temp->x << endl;
    temp = temp->next;
  }
}

int main ()
{
  int an, a0, licznik1, licznik2;
  int tabAn[30], tabA0[30], ileZu;
  double tabWynik[30];

  lista* head = new lista;
  lista* last = new lista;
  lista* temp = NULL;

  cin >> a0 >> an;

  ileZu = znajdzPierwiastki(an, a0, tabAn, tabA0, licznik1, licznik2, tabWynik);

  zrobListe(head, last, temp, tabWynik, ileZu);

  return 0;
}

z góry dziękuję za znalezienie oraz wytłumaczenie gdzie leży błąd.

Pozdrawiam!

0

Zaglądnij do tego tematu http://4programmers.net/Forum/C_i_C++/189874-c++_wezly_i_listy_ciag_dalszy i zobacz jak wygląda implementacja listy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0